Hvordan bygge felles kultur og identitet i sammenslåingsprosesser?

Pris

Kr. 3 990,- inkl. mva (forhåndsgodkjent for OU-midler)

Målgruppe

Toppledere, ledere, HR-ledere og medarbeidere, prosjektledere for sammenslåingsprosesser

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
29. november 2018

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Skriv ut
Tips en venn

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

Å lykkes med å bygge ny identitet og kultur er et av de viktigste suksesskriteriene i store og små sammenslåingsprosesser – og samtidig et av de vanskeligste å lykkes med. Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i slike prosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.
 
For å få størst mulig praktisk utbytte er det en fordel at alle deltakerne har med seg en aktuell sammenslåingsprosess fra egen kommune/virksomhet som de ønsker å jobbe med.
 
Kursdeltakerne bes om å sende inn en kort beskrivelse av sitt case til kursleder anne.bostad@ks.no allerede ved påmelding, slik at kurset kan gjøres mest mulig målrettet og matnyttig.
 
Vel møtt!

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

Program - 09.00-15.00

 

09.00 En introduksjon til begrepene kultur og identitet

Om hvordan felles kultur og identitet i organisasjoner blir til.

 

10.30 Kultur og identitet i usikre tider

Hvordan påvirker kultur og identitet sammenslåingsprosesser?

 

12.00 Lunsj

 

13.00 Hva kan være gode grep i arbeidet med å skape felles kultur og identitet i den nye kommuneorganisasjonen?

Presentasjon av tilnærminger og verktøy.

 

14.00 Hvordan planlegge prosesser i prosjektperioden som fremmer felles kultur og identitet?

Hva skal være våre grep i veien videre mot den nye organisasjonen?

 

15.00 Oppsummering og avslutning

 

NB - Det tas forbehold om endringer i programmet

   

Ingjerd Aarstad

Ingjerd jobber med organisasjonsutvikling og omstilling, lederutvikling og styring i kommuner og kommunalt eide selskaper. Hun jobber videre med prosesser rettet mot strategi, gjennomgående samfunnsplanlegging, samt kommunereformprosesser. Bruk av Kommunekompasset som utviklingsverktøy, samspillet politikk-administrasjon i kommuneorganisasjoner står også sentralt i Ingjerds interesseområder.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer