Innføring i tjenestedesign del 2, vår19

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt) NB - Godkjent for OU-midler

Målgruppe

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Nationaltheatret konferansesenter
23. april 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Marianne Åsnes
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 93260952

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

Dette er kurs nummer II i kursrekken "Innføring i tjenestedesign".

Alle kommunale og fylkeskommunale tjenester har en utforming og et design. Designet skal ivareta mange ulike hensyn. Tjenestedesign er en samlebetegnelse på verktøy og prosesser vi kan bruke for å forbedre tjenestenes utforming og legger størst vekt på å se tjenesten ut fra brukerens behov. 


Hvordan jobbe med tjenestedesign i praksis?

 • Valg av tjeneste som deltakeren vil jobbe med.
 • Hvordan samle data?
 • Forberedelse av prosess i egen kommune/fylkeskommune.

På dette oppfølgingskurset (del II av "innføring i tjenestedesign) vil du få innsikt i hvordan:

 • Analysere data: avdekke hvilke kontaktpunkter som må være med i tjenesten, hvilke som som kan eller bør endres for at disse sammen skal gi gode erfaringer og gode opplevelser
 • Utforme / redesigne: forme alle relevante designfaktorer på alle kontaktpunkter slik at tjenesten har et godt, helhetlig design. Hvordan involvere brukerne i redesign?
   

Se mer informasjon om del I  og III som avholdes den 18. mars og 22. mai.

Del I

Del III

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

 

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Kurset varer fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00

NB - Det tas forbehold om endringer i programmet

09.00 Velkommen

Vi deler innsikter fra datainnsamling

Gode eksempler på tjenestedesign i praksis

Hva er personas? Vi lager personas fra egne case

11.30 Lunsj

12.30 Interessenter og aktører

Stakeholdermap

15.00 Vel hjem

Stephanie Helland har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer