Vold og trusler på arbeidsplassen

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Ledere og medarbeider som vil lære mer om å avverge spendte situasjoner

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
22. november 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Metoder som forebygger og som hjelper ansatte å takle spente situasjoner, vold og trusler


Målsettingen med et kurs om Vold og trusler på arbeidsplassen er at ledere og medarbeidere skal oppleve en større grad av trygghet og sikkerhet og ha nødvendige og nyttige verktøy å gripe til i ulike situasjoner.

Norge ligger på europatoppen i vold på arbeidsplassen, (Aftenposten 6. oktober 2013).  Stadig flere arbeidstakere opplever trusler og vold fra brukere, pasienter, elever, foreldre til barnehagebarn eller passasjerer.  Situasjonene oppleves både som uforutsigbare, risikable, og ikke minst stressende.  Frykten for hva som kan inntreffe og hvordan det best kan takles, murrer i manges bakhoder.    
 
Arbeidsmiljøloven legger vekt på at arbeidstakere skal kunne føle seg trygge, og arbeidsgiver har ansvar for å beskytte dem.  I Arbeidsmiljølovens § 4-3 fjerde ledd heter det: «arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold og trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre».  
Å bli utsatt for vold og trusler kan føre til alvorlige konsekvenser for arbeidstakere både fysisk, psykisk og sosialt.  En viktig måte å verne arbeidstakere på, er å sette dem i stand til å dempe og roe gemytter i trusselsituasjoner og dermed hindre eventuell skade på liv og helse.  Kurset bør derfor konsentreres om disse hovedpunktene:
 

 1. metoder som kan hjelpe ledere og medarbeidere å gjenkjenne faresignaler tidlig og forutse utagering,
 2. teknikker som får ledere og medarbeidere til å fremstå som rolig og beroligende
 3. ulike kommunikasjonsverktøy ledere og medarbeidere bør benytte før, under og etter volds-/trusselsituasjoner for å roe situasjonene og oppnå resultater.

 
I følge Direktoratet for Arbeidstilsynet utsettes 137 000 for vold eller trusler på jobben minst en gang i måneden.  Totalt rammes mellom fem og seks prosent av arbeidsstyrken årlig.  Og tallene er dessverre stigende.  82 % av alle arbeidstakere jobber med kunde- og brukerkontakt, og det er her risikoen for vold og trusler er størst.   Men vold og trusler kan forebygges gjennom gode rutiner, teknikker og kommunikasjonsmønstre.  Årvåkenhet er nødvendig for å beskytte seg mot negative uforutsette hendelser.:
 

 • Er det mulig å identifisere negative intensjoner i tide?
 • Hvilke virkemidler kan man spille på: en oversikt.
 • Hvordan ta kontroll i vanskelige og spente situasjoner?
 • Hvordan hindre at situasjonen låser seg?
 • Hvordan opptre med trygghet, målbevisst atferd og personlig autoritet samtidig som man ha en positiv kommunikasjonsstil basert på respekt.
 • Retorikken må velges med omhu: Hvordan skape en gunstig samtale gjennom riktig ordbruk og tilpasse kommunikasjonen til ulike situasjoner og personer.
 • Hvordan stille de rette spørsmålene?
 • Stemmen – et viktig virkemiddel som må brukes riktig.
 • Hjelpemidler til å bli bevisst hvordan man opptrer i stressituasjoner.
 • Mestringsteknikker etter en volds-/trusselsituasjon.

 
Kurset vil også fokusere på kontakt og relasjonsbygging som bidrar til avdekke behov og oppdage faresignaler tidlig.  Det tredje viktige målet er dybdekunnskap om kroppsspråk.  Kroppsspråket speiler personlighet og intensjoner, mange situasjoner kunne vært avverget dersom arbeidstakere hadde gjenkjent trusselsignaler i tide.

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Kurset varer fra kl. 09:00 til kl. 16:00 med innlagte pauser og lunsj.

 

Se hovedside for nærmere beksrivelse av innhold

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Live Bressendorf Lindseth er kommunikasjonsrådgiver og forfatter, har 25 års erfaring i å styrke ledergrupper og team med spesiell fokus på kommunikasjon, motivasjon og relasjonsbygging.

Med sin embetseksamen har hun bred teoretisk forankring innen psykologi, sosiologi og pedagogikk. Live Bressendorf Lindseth er kjent fra media som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer