IT-anskaffelser for kommuner

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Innkjøpsansvarlig eller prosjektleder med ansvar for IT-anskaffelser

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
25. oktober 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Kommuners behov for IT-tjenester kan gjelde alt fra standardløsninger til utvikling av egne systemer. For å kunne gjennomføre en vellykket anskaffelse er det sentralt at oppdragsgiver har oversikt over dette fagområdets sentrale juridiske og praktiske problemstillinger.

Kurset gir deltakerne konkrete råd ved gjennomføringen av en IT-anskaffelse, og en overordnet innføring i det nylig oppdaterte anskaffelsesregelverket.  Praktiske eksempler og relevante standardavtaler ved kjøp av IT-tjenester blir omtalt. Deltakeren vil også få belyst forskjellene mellom tradisjonell drift, vedlikehold og utvikling på den ene siden, og tilgang til IT-tjenester på den andre.

På denne måten skal kurset bidra til at deltakerne kan gjennomføre vellykkede anbudskonkurranser, både rettslig og kommersielt.  

 

Har du lite eller ingen erfaring med anskaffelser eller ønsker å friske opp kunnskapen om regelverket, kan vi anbefale å først være med på "Grunnkurs i offentlige anskaffelser" den 24.10.2018

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 


1.    Introduksjon om regelverket (nytt regelverk fra 1.1.2017)

 • Terskelverdier
 • Ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Generelt om ulike kontraktsstandarder

2.    Planleggingen av en IT-anskaffelse

 • Hva skal anskaffes
 • Spesifisering av behov eller detaljspesifisering
 • Valg av prosedyre

3.    Markedsundersøkelser og bruk av rådgivere i planleggingen og spesifiseringen


4.    Etablering av innkjøpssamarbeid


5.    Gjennomgang av relevante kontraktsstandarder

 • Hvilken kontraktstype bør man benytte?
 • Drift-, vedlikeholds- og IT-utviklingsavtaler
 • IT-tjenesteavtaler
 • Litt om ansvarsforhold og immaterielle rettigheter


6.    Kvalifikasjonskrav og evaluering av tilbudene

 • Vurdering av leverandøren
 • Evaluering av tilbudene

7.    Hvordan gjennomføre forhandlinger i IT-anskaffelser

 • Mer nærliggende enn tidligere?
 • Rettslige utgangspunkter
 • Praktiske råd

8.    Konkrete eksempler

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Om foredragsholderne:

Thor Beke og Espen Bakjord arbeider til daglig med IT- og anskaffelsesrettslige spørsmål i Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS. Begge har mangeårig erfaring på området fra arbeid for det offentlige. Foredragsholderne har også mangeårig erfaring med å bistå kommunale og kommunalt eide virksomheter i forbindelse med både små og store IT-anskaffelser.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer