Digitale strategier

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Rådmenn, kommunalsjefer/enhetsledere, organisasjonssjefer og IT-sjefer

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
1. november 2018
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

KS' digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 har følgende visjon:
Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn

De fleste tjenester som brukes i offentlig sektor er kommunale tjenester. Dette betyr at økt digitalisering i kommuner og fylkeskommuner langt på vei er nøkkelen om Norge skal nå sine mål for digitalisering.

Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer, utvikler og leverer tjenester. Samtidig oppstår nye organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Digitale løsninger må endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt om etablerte løsninger. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Alle kommuner og fylkeskommuner bør derfor utarbeide en overordnet digitaliseringsstrategi og årlig handlingsplan som en del av budsjettprosessen. Disse må ses i sammenheng med organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov.

Kommunal sektor må planlegge for helhetlige og sammenhengende digitale tjenester for å møte innbyggernes og næringslivets behov og for å kunne utnytte digitale data i planlegging og oppfølging av egne tjenester. Digitalisering i kommunene og fylkeskommunene legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

På dette kurset skal vi se nærmere på:

 • KS Digitaliseringsstrategi som bakgrunn for egen strategiprosess
 • Eksempelkommuner skal vise hvordan de har jobbet med sin digitaliseringsstrategi
 • GDPR / informasjonssikkerhet
 • Planlegge prosjekt- og porteføljestyring / gevinstrealisering
 • Veikart for tjenesteinnovasjon (verktøy)
 • Planlegging av egen strategiprosess

Velkommen til en spennnende kursdag

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

PROGRAM

 

10.00

Velkommen

KS, Ellen Karin Toft-Larsen, Spesialrådgiver

 

10.15

KS Digitaliseringsstrategi som bakgrunn for egen strategiprosess

KS, Ellen Karin Toft-Larsen, Spesialrådgiver

 

10.35

GDPR / informasjonssikkerhet

DLA – Piper, Jan Sandtrø, Partner/Advokat

 

11.00

Kaffepause

 

11.15

 

11.15

 

11.50

 

12.25

 

Eksempel på egen strategi

 

Drammen kommune, Frank A. Baklid, digitaliseringssjef


Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, Konstituert rådmann

Øvre-Eiker kommune, Trude Andresen, Rådmann

 

13.00

Lunsj

 

13.45

 

Planlegge prosjekt- og porteføljestyring / gevinstrealisering – praktiske eksempler

Asker kommune, Geir Graff, Innovasjonsstrateg

 

14.15

Veikart for tjenesteinnovasjon (verktøy)

KS, Une Tangen, Seniorrådgiver

 

14.30

Planlegging av egen strategiprosess

Arbeid i grupper

KS, Ellen Karin Toft-Larsen, Spesialrådgiver

 

16.00

Takk for i dag og vel hjem

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer