Innføring i tjenestedesign del 2

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
30. november 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Dette er kurs nummer to i temaet "Tjenestedesign".


Alle kommunale og fylkeskommunale tjenester har en utforming, et design, og designet skal ivareta mange ulike hensyn. Tjenestedesign er en samlebetegnelse på verktøy og prosesser vi kan bruke for å forbedre tjenestenes utforming og legger størst vekt på å se tjenesten ut fra brukerens behov. 

På dette oppfølgingskurset vil du få innsikt i hvordan:

 • Analysere data: avdekke hvilke kontaktpunkter som må være med i tjenesten, hvilke som som kan eller bør endres for at disse sammen skal gi gode erfaringer og gode opplevelser

 

 • Utforme / redesigne: forme alle relevante designfaktorer på alle kontaktpunkter slik at tjenesten har et godt, helhetlig design. Hvordan involvere brukerne i redesign?


Se mer informasjon om del I og III som avholdes henholdsvis den 2. november og 14. desember.

Del I

Del III

Mer informasjon kommer snarlig.

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Kurset varer fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00

NB - Det tas forbehold om endringer i programmet

09.00

Velkommen til tjenestedesign del 2

09.15

Vi deler innsikter fra datainnsamling

 

Godt eksempel på tjenestedesign i praksis

 

Hva er personas? Vi lager persona/personas fra egne case

 

Stakeholdermap

11.00

Lunsj

12.00

Tjenestedesign -

Hvilke kontaktpunkter må være med for å skape en god opplevelse?

 

Deltakerne arbeider med egne case

 

Prototyping og testing av egne case

15.00

Vel hjem

Stephanie Helland har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer