Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Kurset egner seg for ledere med personalansvar og andre som ønsker å gjøre seg bedre kjent med faktorene som støtter opp under mestringsorientert ledelse.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
24. september 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

På dette kurset vil du lære hvordan du som HR-ansvarlig/virksomhetsleder kan gjennomføre prosesser for å følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen i din organisasjon/virksomhet. Kurset løfter fram suksessfaktorene for å lykkes med 10-FAKTOR som utviklingsverktøy, og gir mulighet til å prøve ut verktøy som kan brukes underveis i prosessen. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til de ti faktorene. For en grundigere innføring i faktorene vises det til KS' medarbeiderundersøkelse her.

Kurset egner seg for ledere med personalansvar, HR-rådgivere og andre ledere og som har ansvar for å følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen i egen kommune og som ønsker å gjøre seg bedre kjent med faktorene som støtter opp under mestringsorientert ledelse.

Kurset har begrenset antall deltakere og det legges opp til arbeid med egen oppfølgingsprosess.
 

 

 

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.


Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

 

Program for kurset «Hvordan følge opp 10-FAKTOR?» 

09.00
 • Velkommen!
09.15
 • Guide for god ledelse og 10-FAKTOR
09.30
 • Introduksjon 10-FAKTOR – utviklingsverktøy for godt  lederskap og godt medarbeiderskap
 • Fokus på forankring – hva skal til for å lykkes? Suksessfaktorer, partenes roller og bidrag
 • Gruppearbeid – hvordan vil vi forankre undersøkelsen i egen organisasjon?
11.30 Lunsj
12.15
 • Lederens rolle som pådriver og tilrettelegger for å lykkes med 10-FAKTOR
 • Presentasjon av arbeidsbok – hvordan skal leder gjennomføre og følge opp undersøkelsen i egen avdeling?
 • Gruppearbeid – utprøving og bruk av verktøyene
14.45
 • Siste nytt fra Kommuneforlaget om tekniske løsninger rundt 10-FAKTOR. Mulighet til spørsmål.
15.00
 • Den gode fremdriftsplanen – hvordan ser den ut? Deltakerne lager utkast til egen fremdriftsplan
15.30 Slutt for dagen

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

 

Bilderesultat for Ingjerd Astad
Ingjerd Astad jobber med organisasjonsutvikling og omstilling, lederutvikling og styring i kommuner og kommunalt eide selskaper. Hun jobber videre med prosesser rettet mot strategi, gjennomgående samfunnsplanlegging samt kommunereformprosesser.

Bruk av Kommunekompasset som utviklingsverktøy, samspillet politikk-administrasjon i kommuneorganisasjoner og styre-administrasjon i kommunalt eide selskaper står også sentralt i Ingjerds interesseområder. Hun er særlig opptatt av styringsdialogen, og hvordan man får de ulike nivåene i en organisasjon til å samhandle i et helhetlig perspektiv.

 

 

Linda Svendsrud jobber med utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering og personvern, lederutvikling og medarbeiderskap på alle nivå i organisasjonen, implementering og oppfølging av 10-FAKTOR, organisasjonsutvikling, helhetlige styringssystem og internkontroll.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer