Hvordan lykkes med digitale omstillingsprosesser?

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Ledere på alle nivåer

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
3. september 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

Teknologiske endringer skjer raskere enn noen gang. Teknologien gir oss mulighet til å løse samfunnsoppdraget vårt på en bedre og mer effektiv måte.

På oppdrag fra KS har PwC undersøkt sju organisasjoner for å få kunnskap om hva som skal til for å lykkes med digitale omstillinger. Prosjektet belyser hvilke utfordringer ledere møter ved omlegging til en digital arbeidshverdag. Resultatene er analysert og sammenstilt som ni gode råd for å lykkes med digitale omstillingsprosesser.

Digitaliseringen kan hjelpe kommunesektoren til å gjøre innbyggertjenestene bedre og mer effektive. Men hva må egentlig til for å lykkes med en slik digital omstillingsprosess?

Her er PwCs ni råd:

1.  Politisk og administrativ ledelse må ta aktivt eierskap til den digitale omstillingen
2.  Alle ansatte må involveres i omstillingsprosessene
3.  Gi handlingsrom til ildsjeler og endringsagenter
4.  Digitalisering må henge sammen med utvikling av en lærings- og innovasjonskultur
5.  Digital omstilling handler om å vurdere dagens arbeidsprosesser og organisering på nytt
6.  Rekrutter spisskompetanse og legg til rette for kontinuerlig læring på arbeidsplassen
7.  Gevinster må planlegges tidlig og følges opp over tid
8.  For å gi kraft til digitaliserigsprosjekter bør det etableres egne program ved siden av ordinær drift
9.  IT-prosesser og anskaffelser må forankres i overordnet ledelse

Under kurset vil vi se på hvordan vi som ledere skal lykkes med de digitale omstillingsprosessene basert på funnene PwC har gjort.

Velkommen til et spennende kurs!

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet). 
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her


 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Kl 09.00 Velkommen og mål for dagen

Kl 09.30 Gode råd for å lykkes med digitale omstillingsprosesser – hvordan omsetter vi det til vår virkelighet?

Kl 10.30 Hva kjennetegner framtidens ledere?

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Hvordan sikre forankring, eierskap og forståelse i organisasjonen?

Kl 13.30 Utvikling av en innovasjon og læringskultur – nyttige verktøy i den digitale omstillingsprosessen

kl 15.00 Slutt

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Kristine C Hernes arbeider med kommunestrukturprosessen og tilrettelegging av prosesser for morgendagens kommuner. Hun arbeider særlig med ledelse, god og helhetlig styring, strategiutvikling, innovasjon og samspill politikk og administrasjon. Kristine er også opptatt av at kommunesektoren skal være profesjonelle eiere og bidrar inn i prosesser innenfor eierskap, eierstyring og selskapsorganisering.
Linda Svendsrud jobber med utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering og personvern, lederutvikling og medarbeiderskap på alle nivå i organisasjonen, implementering og oppfølging av 10-FAKTOR, organisasjonsutvikling, helhetlige styringssystem og internkontroll.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer