ABC i kommuneøkonomi

Målgruppe

Seksjons-, enhets-, og avdelingsledere med økonomiansvar

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
15. oktober 2018
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Skriv ut


Er du enhets- eller avdelingsleder med økonomisk ansvar? I såfall er dette kurset midt i blinken for deg!

Vi vil i løpet av kursdagen se på følgende:

 •  
 • Hvordan fungerer inntektssystemet for kommunen?
 • Hvorfor har kommunen akkurat så mye penger som de har?
 • Hva kan vi påvirke og hva må vi bare tilpasse oss?
 • Hva bruker kommunene pengene til?
 • Hva er KOSTRA og hvordan praktisk bruke nettsidene til SSB?
 • Hva er gode indikatorer for ressursbruk?
 • Hva prioriterer vi høyt og hva prioriterer vi lavt?
 • Hva er sammenhengen mellom ressursinnsats og resultat?
 • Hvordan måle resultater?
 • Kvalitet vs Produktivitet?
 • Hva er målstyring?
 • Hvordan effektivisere og spare penger?


Velkommen til en spennende kursdag!
 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

09.00 Velkommen og introduksjon til dagen

 
09.15 Hvordan drive god økonomistyring som leder i en kommune?
 
10.00 Inntektssystemet
 • Hvor får kommunen pengene sine fra og hva av dette kan kommunen selv påvirke
11.30 Lunsj
 
12.15
 
KOSTRA
 • Hvordan kan du praktisk bruke KOSTRA som verktøy for analyse, målsetting og resultatstyring?
14.00 Kvalitet og ressursinnsats
 • Hvor er sammenhengene og hvordan måle dette?
14.30 Andre kommunaløkonomiske nøkkelbegreper
 
15.00 Vel hjem
Håvard Moe er seniorrådgiver i KS-Konsulent med ansvar for forretningsområdene Styring og analyse og Politikk og samfunn. Han jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, strategi, styring, og planlegging samt organisasjons- og lederutvikling. Håvard er spesielt opptatt av å finne og utvikle arbeidsformer og verktøy som skaper og fremmer en god styringsdialog i kommunale organisasjoner. Han er fagansvarlig i KS-Konsulent for Kommunekompasset og har skrevet boken ”Framtidens kommuner – med ansvar for egen utvikling», samt en lang rekke evalueringer og analyser for ulike kommuner og fylkeskommuner.