Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt)

Målgruppe

Styreledere, styremedlemmer, daglige ledere og medarbeidere i kommuner og fylkeskommuner med ansvar for eierskap og tilrettelegging for styrerekruttering og god eierstyring

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
20. september 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn


 

Kommuner og fylkeskommuner eier et stort antall selskaper og juridiske interkommunale samarbeid. Disse er organisert i ulike selskapsformer som aksjeselskap (AS), kommunale foretak (KF), fylkeskommunale foretak (FKF) eller interkommunale samarbeid regulert i kommuneloven. Disse måtene å organisere offentlig eierskap stiller krav til eierstyring og selskapsledelse. Selskapene skal forvalte offentlige verdier og å yte gode tjenester til innbyggerne. Mange opplever at kunnskapen om eierskap, styrets roller og praktisk styrearbeid bør styrkes. Dette kurset vil gi kunnskap om praktisk styrearbeid og juridiske rammer for styrets roller og ansvar.

Emner i kurset er

 • Lover og forskrifter,

 • rollefordeling mellom eier, styre og daglig ledelse,

 • styrets funksjoner og oppgaver,

 • praktisk styrearbeid og kjennetegn på godt styrearbeid,

 • styrets egenutvikling

Metodikk

Gjennomføringen blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

09.00 – 11.30
Åpning og introduksjon
Verdiskapende styrearbeid – hva er det?

 

 • Eierstyring og selskapsledelse – en ramme for styrets arbeid
 • Styrets roller
 • Verdiskapende styrearbeid

Formelt ansvar for styret

 

 • Det formelle lovverket for styrets roller og ansvar i ulike selskapsformer

 
Pause
 
Krav og forventninger til styret

 

 • Eiers krav og forventninger
 • Andre interessenters forventninger
 • Samfunnsansvar og HMS
 • Habilitet
 • Etikk i styrearbeidet

 
11.30 – Lunsj
 
12.30 -16.00
Styrets arbeid – hva er godt styrearbeid?
 

 • Styret som kollegium
 • Praktisk styrearbeid
 • Styreledelse
 • Styrets egenevaluering og utvikling

 
Pause
 
Styrets rolle og oppgave – med særlig vekt på verdiskapende og situasjonsbestemt styrearbeid

 

 • Strategi og utvikling
 • Kontroll
 • Støtte

 
Pause
 
Samarbeid mellom styret og daglig leder
Oppsummering og avslutning
 
16.00 Slutt 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Arild Sørum Stana
Arild er rådgiver i KS-Konsulent AS med fagansvar for selskapsorganisering, eierstyring og styrearbeid i tillegg til organisasjons- og lederutvikling. Han har vært leder i stat, kommune, høgskole og KS i 25 år, og har  erfaring som styremedlem og styreleder. Er utdannet lærer og leder med en Master of Management med vekt på organisasjonspsykologi, ledelse av kunnskapsbedrifter og verdiskapende styrearbeid.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer