Innføring i gevinstrealisering

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Enhetsledere m.fl. som er involvert i omstillingsprosess innen digitalisering.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Scandic Bergen city, Bergen
28. - 31. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

        

"Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt og linjeorganisasjon.

For å lykkes med gevinstrealisering er det behov for å endre måten virksomheter tenker når man gjennomfører prosjekter. Det må jobbes mer målrettet mot realisering av gevinster, hvilket innebærer å løfte blikket fra leveranser til gevinster." difi

Dette kurset gir en innføring i hva gevinstrealisering er og har som mål å gjøre kommunen bevisst på viktigheten av gevinstrealisering, samt gjøre deltakerne i stand til å kartlegge og følge opp gevinster før, under og etter prosjekter. Du vil lære hvordan du gjennomfører gevinstkartlegging, -planlegging og -oppfølging i praksis og få en enkel veiledning og praktiske verktøy som er velegnet i både små og store prosjekter.

 

Kurset er praktisk rettet med en blanding av teori og gruppearbeid, og man vil i etterkant kunne

 • definere sin rolle i kommunens gevinstrealiseringsarbeid
 • definere begrepet gevinstrealisering, forklare hvorfor det er viktig, og kunne lære andre i kommunen hva dette betyr i praksis
 • lede/fasilitere gevinstrealiseringsarbeidet gjennom gevinstkokebokens steg i et IKT-prosjekt
 • gi andre ledere og ansatte råd og sparring i gevinstrealiseringsarbeidet
Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

Program:

• Introduksjon

• Hvorfor gevinstrealisering

• Definisjon av ulike typer gevinster

• Steg i gevinstrealisering

• Ulike roller i gevinstrealisering

• Gjennomgang av prosessen for gevinstrealisering

 

NB - ENDRINGER I PROGRAMMET KAN FOREKOMME

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk.

KS Agenda hotellavtale

Liza Nienova (28. mai)

Liza har solid erfaring med gevinstrealisering i både privat og kommunal sektor. Hun har dyp kompetanse i prosessoptimalisering, gevinstkartlegging, utarbeidelse av gevinstplaner, og hvordan måle og følge opp i drift. Liza har tidligere bistått KS med å utarbeide Gevinstkokeboka og Veikart for tjenesteinnovasjon. Hun har holdt en rekke kurs i gevinstrealisering for KS Agenda og i kommunal sektor.

 

Grete Kvernland-Berg (31. mai)

Grete Kvernland-Berg jobber som konsulent i PA Consulting Group. Kvernland-Berg har vært ansvarlig for utviklingen av metodeverket "Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i offentlig sektor", og veileder daglig ledere i offentlig sektor på hvordan de skal omstille organisasjonen til å jobbe med gevinstrealisering i forbindelse med innføring av digitale tjenester.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer