Dybdekurs 10-FAKTOR

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Kurset egner seg for de som aktivt har jobbet med faktorene og ønsker en grundigere kompetanse på hvordan disse kan bidra til mestringsorientert ledelse.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
30. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn


På dette kurset går vi i dybden av 10-FAKTOR. Vi ser på hvordan innholdet i de ti faktorene vil påvirke ytelse og resultat i organisasjonen, og hvordan vi kan gjennomføre prosesser for å oppnå dette. Kurset løfter fra suksessfaktorene for å lykkes med 10-FAKTOR som utviklingsverktøy.


I 10-FAKTOR står mestring sentralt. Forskning viser at for medarbeiderne er støtte fra ledere, opplevelsen av å ha gode utviklingsmuligheter sentrale momenter for å utvikle mestringstro og bidra til et godt mestringsklima. For ledere viser forskningen at det å legge vekt på mestringsorienter ledelse er viktig for å utvikle organisasjonen. Et mestringsklima er avgjørende for den enkelte får bruke sin kompetanse. I mestringsklima legger vi en forståelse for å utvikle en kultur for samarbeide, lære og gjøre hverandre gode. Det å gå inn på hvordan vi kan utvikle en læringskultur, står dermed sentralt i kurset.

Kurset forutsetter at man har jobbet aktivt med faktorene utover grunnleggende kjennskap til de ti faktorene. For en grundigere innføring i faktorene vises det til KS' medarbeiderundersøkelse her.

Kurset har begrenset antall deltakere og det legges opp til arbeid med egen oppfølgingsprosess.


Kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere.

Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

Program kommer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

 
Bilderesultat for Ingjerd Astad
Ingjerd Astad jobber med organisasjonsutvikling og omstilling, lederutvikling og styring i kommuner og kommunalt eide selskaper. Hun jobber videre med prosesser rettet mot strategi, gjennomgående samfunnsplanlegging samt kommunereformprosesser.

Bruk av Kommunekompasset som utviklingsverktøy, samspillet politikk-administrasjon i kommuneorganisasjoner og styre-administrasjon i kommunalt eide selskaper står også sentralt i Ingjerds interesseområder. Hun er særlig opptatt av styringsdialogen, og hvordan man får de ulike nivåene i en organisasjon til å samhandle i et helhetlig perspektiv.

 

Anne Bostad arbeider med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner, herunder også innovasjonsprosesser. Hun har bred erfaring fra HR-feltet og utfører også oppdrag innen konflikthåndtering, lederveiledning/coaching, teamutvikling, medarbeiderutvikling (Medarbeiderskap) og rekrutteringsbistand. Anne har høy kompetanse på utvikling og implementering av arbeidsgiverpolitikk/organisasjonspolitikk i ulike typer organisasjoner, og på utvikling av lærende organisasjoner. Hun har også høy kompetanse på arbeidsrett og bred erfaring fra planlegging og gjennomføring av ulike typer OU-prosesser.

Anne har juridisk embetseksamen og videreutdanning i psykologi, har gjennomført masterprogram i kommunikasjon på BI og er sertifisert NLP practitioner (coaching). Hun har arbeidserfaring blant annet som fylkespersonalsjef i Oppland fylkeskommune, rådgiver i eget konsulentfirma og jurist i hhv fylkesadministrasjonen og Sykehuset Innlandet HF.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer