Prosessledelse, del 2

Pris

Kr. 4 900,- (mva fritt)

Målgruppe

Ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
17. april 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Andre kurs av to hvor man lærer å bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen og i møte med samarbeidspartnere

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnene til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetansen inne prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfylte dialoger, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Hensikten med kurset

Kurs i prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser, møter og gruppeprosedyrer. Deltakerne skal etter kurset kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen og i møte med samarbeidspartnere.  

 

2. samling (1 dag)
I andre samling vil vi rette fokus mot styrkebasert prosessledelse med vekt på anvendt positiv psykologi og «appreciative inquiry». Vi vil jobbe med konkret bruk av fremtidsbilder i prosessarbeid og ny måter å tenke implementering på. I denne samlingen vil den personlige verktøykassen utvikles i ytterlige grad. Vi bruker også litt tid på erfaringsdeling/aksjonslæring siden forrige samlinger og videre case-arbeid.

 

Læringsmål – etter kurset skal deltakerne:
-    Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig.
-    Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse. Da med vekt på styrkebasert og anerkjennende
     tilnærming.
-    Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledermetoder og verktøy.
-    Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endring- og utviklingsarbeid.
-    Være bevist på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
-    Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av sin gruppe, avdeling eller organisasjon

Les mer om første kurs den 14. og 15. februar her.

NB - kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

Kurset starter kl. 09.30 og varer til kl. 15.30.

Dag 3

 • Erfaringsdeling
 • Prosesslederrollen
 • Introduksjon til Appreciative Inquiry
 • 5D modellen
 • Gjennomføre en prosess basert på 5D modellen
 • Jobbe med eget case
 • Tilbakemeldinger og avslutning

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

FORELESERE

Pål Tangaard
Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål å få team og organisasjoner til å hente fram det beste hos seg selv og skape innovative løsninger. Pål er en meget erfaren kursholder innenfor områder som prosessledelse, styrkebasert pedagogikk, Appreciative inquiry, presentasjonsteknikk, deltagende metoder og møteledelse og underviser jevnlig for ulike høyskoler, universitet og organisasjoner. Påls faglige bakgrunn er profesjonsstudiet i pedagogikk med spesialisering innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Herleik Tosterud
Herleik er en erfaren prosessleder som har arbeidet innen dette feltet de siste 15 årene. Herleik er engasjert og undersøkende. Han har integritet og evne til å være trygg og tydelig i prosesslederrollen, selv når oppgavene blir krevende og komplekse. Han har sin faglige bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og er i tillegg utdannet Psykoterapeut fra DNI i København. Herleiks har evne til å lytte, ha overblikk, være til stede, kommunisere og forstå hva som skal til for å skape innsikt, bevegelse og utvikling både i individuell veiledning og i arbeid med grupper og organisasjoner. Bred erfaring fra en rekke organisasjonsutviklingsprosesser i offentlig og privat sektor i tillegg til undervisning blant annet på Prosesslederstudiet. 

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer