Endringsledelse i helse og omsorg

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Ledere, rådgivere og andre som har ansvar for å gjennomføre endringer i egen organisasjon/virksomhet innen helse og omsorg.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
22. oktober 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Samfunnet er i konstant endring. For å lykkes er det helt essensielt at vi evner å tilpasse oss nye behov og krav. Her er endringsledelse nøkkelordet.

Vi må kunne fange opp behovet for endring, og være i stand til å mobilisere oss selv og kollegaene i riktig retning. Enten du er leder og ønsker å mobilisere endringskraften i egen avdeling, eller du er prosjektleder, så vil dette kurset gi deg innsikt i endringsprosesser og gode tips til hvordan du kan øke din sjanse for å lykkes.

På dette kurset vil du få lære hvordan du kan påvirke, gjennomføre og lede gode endringsprosesser i din organisasjon/virksomhet. Det legges vekt på en balanse mellom teoretisk innføring i nyere forskning på hva som virker i endringsprosesser, og utprøving av verktøy og metodikk som fremmer læring, utvikling og endring.

NB - kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

 

Mer informasjon kommer snarlig.

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

Kurset varer fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00

NB - Mer informasjon kommer snarlig

 

NB - Det tas forbehold om endringer i tidspunkt inntill fullstendig program foreligger

Stephanie Helland har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

Karianne Fjeldstad arbeider med utviklingsprosesser med kontinuerlig forbedring / lean-prosesser og innovasjon som spesialområder. Karianne utdanner interne prosessveiledere for å øke kommunenes forbedringskompetanse og utviklingskapasitet. Hun arbeider videre med lederutvikling og lederveiledning, digitalisering, serviceutvikling, kvalitetsutvikling, og risiko og sårbarhetsanalyse.

Karianne har mange års erfaring fra Bærum kommune og Drammen kommune og har blant annet arbeidet med lederutvikling, innovasjon, lean, digitalisering, effektivisering, serviceutvikling og risiko og sårbarhetsanalyse. Hun er utdannet statsviter med hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Hun har også videreutdanning i Consulting fra BI.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer