Samskaping – Interessentanalyse, aktørkart og brukerinvolvering

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
13. februar 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Hvordan får man til en god samskaping, interessentanalyse og brukerinvolvering?

Samskaping handler om å utvikle felles løsninger sammen med og ikke for de involverte innbyggerne. Når flere med ulike fagprofesjoner, roller, aktører inngår et samarbeid med hensikt å definere problemer og skape nye og bedre løsninger. Samskaping kan gjøres på den enkelte arbeidsplass for å mobilisere og involvere av innbyggere. For å skape merverdi må man arbeide med de ulike interessentene eller aktørene. Gjennom en interessentanalyse vil man få en oversikt over hvem som berøres og dermed må involvere og hvorfor dette er viktig: ”hvem, hvor og hvordan man kan forankre gjennom involvering?”.
 
Brukere eller innbyggere er helt sentral når man skal utvikle en offentlig tjeneste. Innbyggere er ofte de mest radikale endringsagentene, som det er verdt å lytte til. Brukerinvolvering kan skjer gjerne på system, gruppe og individnivå.
 
Dette kurset vil vi arbeide med hvordan man skal få til en god samskaping, interessentanalyse og brukerinvolvering.

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

Kurset varer fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.30: lunsj avholdes kl. 11.00.

 

Mer detaljert program legges ut snarlig

Stephanie Helland har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

 

Geir Johan Hansen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har utdanning innen innovasjon og kvalitetsledelse, og er fagansvarlig for K-LEAN. Han arbeider med kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring, innovasjon og tjenestedesign rettet mot alle områder i kommunesektoren med myndiggjøring av medarbeidere og brukerinvolvering som bærende elementer.
 
Grunnutdanning som sykepleier og mange års erfaring som leder innen helse og omsorg på alle nivå, og som konsulent.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer