Den viktige samtalen

Pris

kr. 3 550,- (mva fritt)

Målgruppe

Alle med personalansvar

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
23. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Noen oppgaver gruer ledere seg skikkelig til. Som å stille (ofte følsomme) spørsmål på dialogmøter ved sykefravær. Eller konfrontere en medarbeider med kritikkverdige forhold som skader omgivelsene, inkludert forholdet til brukerne. "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel.

Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Lettere sagt enn gjort, tenker du kanskje. Men på dette kurset kan du utvikle dine kommunikasjonsferdigheter slik at du kan håndtere alle disse tre samtalekategoriene:

Medarbeideren som gjør det vanskelig (uønsket atferd)
Medarbeideren som har det vanskelig (sykdom, arbeidsproblemer e.l.)
Medarbeideren som får det vanskelig (organisasjonsendringer, nedbemanning e.l.)

Alle samtalens stadier gjennomgås nøye, fra forberedelse gjennom innledning til avslutning og oppfølging.

Se program for nærmere detaljer

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

09:00               Den nødvendige samtalen
 

 • Hvorfor kvier vi oss for å ta enkelte samtaler, hva er en vanskelig samtale?
 • Medarbeideres forventninger til seg selv, kolleger og arbeidsplassen: Hvorfor forstår vi verden så forskjellig?
 • Differensiering mellom egen identitet og utøvelse av lederrollen: Din lederstil vil påvirke både måten du gjennomfører samtalen på og resultatet du oppnår.

Gruppeoppgave/trening
 
                        Velg retorikken med omhu: Medarbeidere og situasjoner er forskjellige.
 

 • Hvordan skape en gunstig samtale gjennom riktig ordbruk?
 • Kunsten å stille de rette spørsmål og være oppmuntrende.
 • Nevrologisk programmering: Valg av kommunikasjonskanal.
 • Stemmen et viktig virkemiddel. Lær deg å bruke det riktig.
 • Balansen mellom følelser og fornuft, hvordan håndtere følelsesutbrudd og urimelige bebreidelser?
 • Hvordan tolker vi kroppsspråk?  Fallgruver det er lett å snuble i.
 • Hvordan bruke medarbeideres kroppsspråk som veiviser.

Gruppeoppgave/trening
 
                        Hvordan gi næringsrike tilbakemeldinger?
 

 • Hvordan gi kritikk på en konstruktiv måte?
 • Optimal resultatoppnåelse skjer når medarbeideres basale grunnverdier og behov er ivaretatt.
 • Positiv fokusering: Hold deg til fakta, vær rolig, vis respekt og vær bevisst på at du også sender mange signaler.

Gruppeoppgave/trening
 
11:00               LUNSJ
 
13:00               Kommunikasjon og relasjonsbygging.
 

 • Hvordan oppdage og lese medarbeideres intensjoner i tide?
 • Hvordan ta kontakt med en medarbeider som du tror kan ha psykiske problemer, lide av utbrenthet, være utsatt for mobbing eller slite med
 • Hvordan støtte en medarbeider samtidig som du motiverer vedkommende til å ta ansvar for sin egen situasjon?

Gruppeoppgave/trening
 
16:00               Vel hjem

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Live Bressendorf Lindseth, kommunikasjonsrådgiver og forfatter, har 25 års erfaring i å styrke ledergrupper og team med spesiell fokus på kommunikasjon, motivasjon og relasjonsbygging.

Med sin embetseksamen har hun bred teoretisk forankring innen psykologi, sosiologi og pedagogikk. Live Bressendorf Lindseth er kjent fra media som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer