IT-anskaffelser for kommuner

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Innkjøpsansvarlig eller prosjektleder med ansvar for IT-anskaffelser

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo
24. januar 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Kommuners behov for IT-tjenester kan gjelde alt fra standardløsninger til utvikling av egne systemer. For å kunne gjennomføre en vellykket anskaffelse er det sentralt at oppdragsgiver har oversikt over dette fagområdets sentrale juridiske og praktiske problemstillinger.

Kurset gir deltakerne konkrete råd ved gjennomføringen av en IT-anskaffelse, og en overordnet innføring i det nylig oppdaterte anskaffelsesregelverket.  Praktiske eksempler og relevante standardavtaler ved kjøp av IT-tjenester blir omtalt. Deltakeren vil også få belyst forskjellene mellom tradisjonell drift, vedlikehold og utvikling på den ene siden, og tilgang til IT-tjenester på den andre.

På denne måten skal kurset bidra til at deltakerne kan gjennomføre vellykkede anbudskonkurranser, både rettslig og kommersielt. 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 Program


1.    Introduksjon om regelverket (nytt regelverk fra 1.1.2017)

 • Terskelverdier
 • Ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Generelt om ulike kontraktsstandarder

2.    Planleggingen av en IT-anskaffelse

 • Hva skal anskaffes
 • Spesifisering av behov eller detaljspesifisering
 • Valg av prosedyre

3.    Markedsundersøkelser og bruk av rådgivere i planleggingen og spesifiseringen


4.    Etablering av innkjøpssamarbeid


5.    Gjennomgang av relevante kontraktsstandarder

 • Hvilken kontraktstype bør man benytte?
 • Drift-, vedlikeholds- og IT-utviklingsavtaler
 • IT-tjenesteavtaler
 • Litt om ansvarsforhold og immaterielle rettigheter


6.    Kvalifikasjonskrav og evaluering av tilbudene

 • Vurdering av leverandøren
 • Evaluering av tilbudene

7.    Hvordan gjennomføre forhandlinger i IT-anskaffelser

 • Mer nærliggende enn tidligere?
 • Rettslige utgangspunkter
 • Praktiske råd

8.    Konkrete eksempler

Om foredragsholderne:

Marianne H. Dragsten og Thor Beke arbeider til daglig med IT- og anskaffelsesrettslige spørsmål i Synch Advokatfirma AS. Begge har mangeårig erfaring på området fra arbeid for det offentlige. Foredragsholderne har også mangeårig erfaring med å bistå kommunale og kommunalt eide virksomheter i forbindelse med både små og store IT-anskaffelser.

 

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer