Lean på 1-2-3

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Stabsledere og stabsmedarbeidere, ledere og tillitsvalgte på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner med ansvar for utviklingsarbeid

Påmeldingsfrist

1. mai

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
22. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Dette kurset kjøres av KS Agenda med innleder fra KS konsulent

 

 

 

Vi opplever stadig økte krav til de tjenestene vi leverer, samtidig som ressursene blir knappere. Et alternativ er å løpe raskere. Et bedre alternativ er å se på om vi kan utførearbeidsoppgavene på en enklere måte, finne nye løsninger og ta i bruk nye metoder og verktøy. Det holder ikke bare med endringsvilje, vi må også bygge

forbedringskompetanse. Forbedringskompetanse får vi ved å jobbe med Lean!


Lean er en arbeidsmåte der man tar utgangspunkt i hva som skaper verdi for brukerne. Medarbeidere involveres i arbeidet med å analysere og forbedre egne arbeidsprosesser. Tidstyver identifiseres og fjernes. Kommuner som har innført Lean opplever det som et virkemiddel til å få mer effekt av innsatsen!


Kursdagen gir en introduksjon til Lean-filosofi og -prinsipper, samt innovasjonsmetoder for å få økt innsikt i brukerbehov. Hva skal til for å lykkes med Lean i en kommune? Hva har andre gjort og fått til? Hvilken effekt har det hatt for brukere og medarbeidere? I tillegg til disse temaene vil vi prøve noen virkningsfulle øvelser underveis.

Utvalgte tilbakemeldinger fra tidligere kurs:

 •     Faglig dyktige foredragsholder, god teori og praktiske oppgaver
 •     Mange gode, praktiske eksempler fra arbeid i kommunene. Øvelsen vi gjorde ga god refleksjon
 •     Flinke til å dra med alle i drøftinger. En uformell tone. De hadde begge to gode eksempler å vise til

 

NB - kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

09.00 Velkommen og presentasjon

 • Hva er Lean?
 • Hvorfor Lean?
 • Hvordan lykkes med Lean i en kommune?


Lunsj ca kl 11.30

 • Hvilke resultater kan vi få med Lean?
 • Erfaringer fra andre kommuner


Vi lærer nyttige verktøy og metoder for å:

 • Få økt innsikt i brukerbehov
 • Identifisere og fjerne tidstyver
 • Mobilisere og engasjere medarbeidere
 • Skape kultur for kontinuerlig forbedring


Oppsummering og avslutning


15.00 Takk for i dag

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Karianne Fjeldstad arbeider med utviklingsprosesser med kontinuerlig forbedring / lean-prosesser og innovasjon som spesialområder. Karianne utdanner interne prosessveiledere for å øke kommunenes forbedringskompetanse og utviklingskapasitet. Hun arbeider videre med lederutvikling og lederveiledning, digitalisering, serviceutvikling, kvalitetsutvikling, og risiko og sårbarhetsanalyse.

Karianne har mange års erfaring fra Bærum kommune og Drammen kommune og har blant annet arbeidet med lederutvikling, innovasjon, lean, digitalisering, effektivisering, serviceutvikling og risiko og sårbarhetsanalyse. Hun er utdannet statsviter med hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Hun har også videreutdanning i Consulting fra BI.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer