Det store heltidsvalget, vår 2018

Pris

Kr. 5 500,- INKL. mingletapas,(mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Administrativ ledelse, tillitsvalgte på kommunalt- og fylkesniv fra Delta, Fagforbudet, NSF m. fl., VO, ledere, ressurspersoner, representanter fra folkevalgte m.fl. spesielt innen helse og omsorg
 

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 17. mai

Tid og sted

Oslo Militære samfund, Oslo
23. - 24. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

"Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen."


Mange kommuner har gjennom flere år også jobbet med å skape mer heltid – men dessverre viser det seg å ha liten effekt. Hvorfor ikke, og hva må gjøres?

KS Agenda har i samarbeid med KS, KS Konsulent, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund syv ganger inviterte til en nasjonal dugnad for sammen prøve å finne fram til hvilke grep som må gjøres. Dugnadene ble raskt fulltegnet, og vi har derfor valgt å sette opp nok en konferanse for å sette temaet på dagsorden både nasjonalt, regionalt og lokalt hos politikere, kommunens ledelse og tillitsvalgt fra de berørte organisasjonene. Hadde du ikke muligheten til å bli med på noen av de tidligere konferansene, får du en ny mulighet nå. Vi må lære av det som er gjort til nå, sortere ut det som virker og ta nye grep som fører til at vi faktisk kan øke andelen heltidsstillinger i kommunene.

KS har sammen med Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund blitt enige om å forsterke innsatsen for å skape en heltidskultur i kommunesektoren. 21. mars i 2018 ble heltidserklæringen fornyet, med tilhørende handlingsplan, veileder, nettside mm. www.heltid.no

I løpet av en dugnad over to dager vil vi sammen heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge – skape et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur!

Tilbakemeldinger fra tidligere konferanserhar vært svært positiv, og noen av dem lyder som følger:

- To inspirerende dager med godt, faglig innhold
- Bra konferanse med verktøy som vi kan jobbe videre med
- Veldig nyttig. Gode eksempler som stemmer med virkeligheten: Disse er primært hentet fra helse og omsorg, men er overførbare til andre sektorer.

Vi oppfordrer til gjerne å delta flere fra samme kommune, da dette ofte gir bedre utbytte av samlingen.

NB - Konferansen tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

PROGRAM
Det store heltidsvalget, 23. og 24. mai, 2018, Oslo Miltære Samfund, Myntegata 3

09.30

Registrering

 

10.00

Velkommen til dugnad for å skape heltidskultur

 

10.15

Presentasjon av «Det store heltidsvalget»
ved KS, Delta, Sykepleierforbundet og Fagforbundet

 

11.00

Pause

 

11.15

Sannhetsvitnerhvilke konsekvenser har den utstrakte deltidsbruken for kvalitet på tjenesten, arbeidsmiljø og effektiviteten i tjenestene

 • Sett fra pårørendes perspektivet  v/Sylvi Romestrand
 • Sett fra ansattes perspektiv v/ v/ Hovedtillitsvalgte i Tromsø kommune, Rita Kjelsrup, Delta og Julia C Östman Johansen, FO
 • Sett fra et lederperspektiv v/ Ann Kristin Berntzen og Christel Reynolds
 • Sett fra organisatorisk perspektiv v/ v/ Assisterende kommunalsjef, Helse og levekår Ragnhild Henny Vignes

Plenum: Refleksjon og spørsmål til innledere
 

13.00

Lunsj

 

14.00

Forskningsperspektiv på det store heltidsvalget
ved/Hildegunn Andreassen og Geir Johan Hansen, KS Konsulent

 

15.00

Pause

 

15:15

Har vi en kultur som gir rom for heltid?
Gruppearbeid med kulturdugnad.

 

16.00

Oppsummering

 

16.30

Takk for i dag

 

18.30

Felles mingletapas - mer informasjon kommer

 

 

 

 

 

08.15

Velkommen til en ny dag

 

08.30

Planlagt versus faktisk ressursbruk

Har vi tilstrekkelig innsikt og hvorfor er dette viktig?

v/KS Konsulent

 

Deltid – en kostbar affære?  
v/Erik Tangstrøm, Avdelingsdirektør, KS

 

10.00

Pause

 

10.15

Hjelmeland kommune vil dele sine erfaringer med å jobbe med å skape heltidskultur og hvordan dette har verdi også for oppvekstsektoren.
 v/ Kommunalsjef oppvekst Sigrund Kleppa og Lønn og personalsjef Malin Nordbø  

 

 

Det store heltidsvalget – hva krever det av organisasjonen som helhet? Hva skal til for lykkes sett i et prosessuelt perspektiv?  
v/KS Konsulent

 

11.30

Lunsj

 

12.30

Det store heltidsvalget – hva krever det av organisasjonen som helhet? Hva skal til for å lykkes i et prosessuelt perspektiv?
v/KS Konsulent

 

Er vi godt nok rigget i egen kommune for å skape heltidskultur?  Gruppearbeid

 

 

 

14.00

Oppsummering: Hva kan være vårt/mitt bidrag i den nasjonale dugnaden?

 

14.15

Vel hjem

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Geir Johan Hansen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har utdanning innen innovasjon og kvalitetsledelse, og er fagansvarlig for K-LEAN. Han arbeider med kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring, innovasjon og tjenestedesign rettet mot alle områder i kommunesektoren med myndiggjøring av medarbeidere og brukerinvolvering som bærende elementer. Grunnutdanning som sykepleier og mange års erfaring som leder innen helse og omsorg på alle nivå, og som konsulent.

 


Hildegunn Andreassen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har masterutdanning i endringsledelse. Arbeider med endringsprosesser, tjenesteutvikling og tjenestedesign med spesiell vekt på helse og omsorg. Bred erfaring som leder på alle nivåer fra avdelingsleder til kommunalsjef. Har grunnutdanning som sykepleier. Hildegunn har jobbet med interne utviklingsprosesser som HR-rådgiver og har variert erfaring som konsulent.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer