Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset

Pris

Kr. 2 990,- (mva fritt) NB - Tilfredsstiller kravet om tildeling av OU-midler

Målgruppe

Tidligere deltakere på Mindset-konferansen og andre som er opptatt av hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis.

Påmeldingsfrist

Snarest og senest 21.12.17

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
16. januar 2018
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Dokumenter

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Hva er Growth Mindset, og hvordan kan Growth Mindset fremme læring og utvikling hos barn – og voksne - på alle nivå? Hva påvirker hvilket Mindset vi har, og hvordan kan vi fremme et Growth Mindset?

 

Den store "Mindset-konferansen" i august 2017 var en stor suksess. Nå har du muligheten til å lære enda mer om hvordan du kan bruke "Growth Mindset" til å bedre læringsmiljøet i klasserom og barnehage.

Denne dagen vil vi i samarbeid med Challenging Learning, Anders Dysvik og KS-K gi deg enda bedre innsikt i begrepene Growth og Fixed Mindset. Du vil få en forståelse for hvorfor og hvordan Growth Mindset kan påvirke organisasjonens resultatkvalitet, og du vil lære mer om hvordan man kan få Growth Mindset til å virke i praksis både på individuelt og kollektivt nivå.

 

Tema for dagen vil være som følger:

 

1.  Hva er Growth Mindset? Oppfriskning av Growth Mindset, og den betydning Growth Mindset kan ha for læring, utvikling og endring både på individ og kollektivt nivå.

 

2.  Hvordan fremme en Growth Mindset-kultur i organisasjonen?  Hva kjennetegner en organisasjon som preges av en Growth Mindset-kultur, og hvorfor kan det ha betydning for organisasjonens resultatkvaltiet?

 

3.  Hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis? I arbeid med elever i klasserommet og/eller barn i barnehagen vil et Growth Mindset (dynamisk tenkesett) kunne hjelpe elevene og barna til å verdsette læring og utvikling, fremfor et stort fokus på resultater/«være flink». Det kan hjelpe dem til å forstå viktigheten av egen innsats, håndtere utfordringer, og gjøre og lære av feil. Hvordan kan vi jobbe i praksis for å fremme dette?

 

Kurset egner seg for ledere, lærere/barnehagelærere, og andre som er opptatt av hva som kan fremme læring, utvikling og endring både på individuelt og kollektivt nivå.

 

NB - Kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Program:


09.00-09.30       Kaffe og registrering

09.30-10.15       Hva er Growth Mindset, og hvilken påvirkning kan det ha på endring, utvikling og læring?

10.15-10.30       Pause

10.30-12.00       Hvordan ser en Growth Mindset-kultur ut og hvordan fremme en Growth Mindset –kultur i organisasjonen?

12.00-13.00        Lunsj

13.00-14.00         Hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis på individuelt og kollektivt nivå?

14.00-14.15         Pause

14.15-15.30         Hva er mitt neste steg i min organisasjon?

 

Det tas forbehold om endringer i programmet

 

 

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid ​​ erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.

 

 

Marianne Skogvoll, senior consultant & regional manager Scandinavia i Challenging Learning 

Marianne arbeidet på Åsgård skole i 16 år, først som lærer og de siste årene som undervisningsinspektør. Barneskolen som ligger i Ås, ikke langt fra Oslo, var del av OUR Educational Network, og Marianne hadde en sentral rolle i dette utviklingsarbeidet. Det var slik Marianne kom i kontakt med Challenging Learning, og hun bestemte seg for å bli en del av Challenging Learnings team for å kunne bruke sine erfaringer til å hjelpe andre skoler videre i sitt utviklingsarbeid.

Marianne er en av våre sjefskonsulenter og blant ansvarsområdene ligger prosjektledelse og konsulentvirksomhet i mange av våre Visible Learningplusprosjekter i Danmark, Norge og Sverige.

Som lærer var Marianne opptatt av dialog og kreativ tenkning i klasserommet. Hun har spesielt vært opptatt av filosofering med barn (P4C), og har jobbet mye med dette på alle alderstrinn. Et annet fokusområde i hennes undervisning var å gjøre læring synlig for elevene, ved å arbeide med læringsmål, mestringskriterier og tilbakemelding slik at elevene fikk større eierskap til egen læring.

Marianne har sin utdanning fra Universitetet i Tromsø og Trondheim, og har blant annet historie, kunsthistorie, litteraturhistorie og pedagogikk som fag. Hun har også studert Utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo.

 

Anders Dysvik is Professor of Organizational Behavior at the Department of Leadership and Organizational Behavior, BI Norwegian Business School.

He received his Ph.D. from BI Norwegian Business School. His work has been accepted for publication in journals such as Academy of Management Journal, Journal of Management Studies, The Leadership Quarterly, Journal of Vocational Behavior, Human Resource Management, British Journal of Social Psychology, International Journal of Human Resource Management and European Journal of Work and Organizational Psychology.

He is the Norwegian representative to the Collaboration for Cross-Cultural Research on Contemporary Careers (5C). He is a member of the Editorial Board for Academy of Management Learning and Education and Human Resource Management Journal and a regular reviewer for journals such as Human Resource Management, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Management Studies, and European Journal of Work and Organizational Psychology.

He teaches executive, master of science and bachelor programs. He is involved in research collaboration projects with a number of Norwegian and International organizations and is also hired to hold invited talks for practitioners on HRM issues.

 

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer