Oppfølgingsseminar Mindset-konferansen

Pris

Kr. 3 550,- (mva fritt)

Målgruppe

Tidligere deltakere på Mindset-konferansen og andre som er opptatt av hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis.

Påmeldingsfrist

Snarest og senest 21.12.17

Tid og sted

Oslo
16. januar 2018
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Den store "Mindset-konferansen" i august 2017 var en stor suksess. Nå har du muligheten til å lære enda mer om hvordan du kan bruke "Growth Mindset" til å bedre læringsmiljøet i klasserom og barnehage.

Denne dagen vil du få enda bedre innsikt i begrepene Growth og Fixed Mindset. Du vil få en forståelse for hvorfor og hvordan Growth Mindset kan påvirke organisasjonens resultatkvalitet og du vil lære mer om hvordan man kan få Growth Mindset til å virke i praksis både på individuelt og kollektivt nivå.

Tema for dagen vil være som følger:

1.Hva er Growth Mindset? Oppfriskning av Growth Mindset, og den betydning Growth Mindset kan ha for læring, utvikling og endring både på individ og kollektivt nivå.

2. Hvordan fremme en Growth Mindset-kultur i organisasjonen?  Hva kjennetegner en organisasjon som preges av en Growth Mindset-kultur, og hvorfor kan det ha betydning for organisasjonens resultatkvaltiet.

3. Hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis? I arbeid med elever i klasserommet og/eller barn i barnehagen vil et Growth Mindset (dynamisk tenkesett) kunne hjelpe elevene og barna til å verdsette læring og utvikling framfor et stort fokus på resultater/«være flink». Det kan hjelpe dem til å forstå viktigheten av egen innsats, håndtere utfordringer og å gjøre og lære av feil. Hvordan kan vi jobbe i praksis for å fremme dette?

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Program:


08.30-09.00       Kaffe, rundstykker og registrering

09.30-10.30       Hva er Growth Mindset, og hvilken påvirkning kan det ha på endring, utvikling og læring?

10.30-11.30       Hvordan fremme en Growth Mindset –kultur

11.30-12.30         Lunsj

12.30-14.30         Hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis?

14.30-15.30         Hva er mitt neste steg i min organisasjon? 

 

 

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.

 

 

Marlen Faannessen jobber med utvikling av den gode skoleeier og den gode barnehageeier, og utvikling av kollektive læringsprosesser i skoler og barnehager. Hun utfører også oppdrag innen kvalitetsutvikling i skole og barnehage, endring av skole- og barnehagestruktur, og utredninger innen oppvekstområdet. Marlen jobber også med lederutvikling og lederveiledning for toppledere, mellomledere og førstelinjeledere i kommuner og fylkeskommuner, og konflikthåndtering.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer