Organisering for læring i barnehagen

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Barnehageeiere, styrere og andre med lederroller i barenhagen

Påmeldingsfrist

17. november 2017

Tid og sted

Oslo
5. desember 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Skriv ut
Tips en venn
Rammeplan for barnehagen forutsetter at lederne utvikler barnehagen som lærende organisasjon, og etablerer gode arenaer for erfaringsdeling og felles kompetanseutvikling. Kursets intensjon er å hjelpe styrere, fagledere, ped.ledere og virksomhetsledere til å beherske lærende metodikk som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i barnehagen.

Barnehageledelsen har ansvaret for å utvikle en kollektivt orientert læringskultur i barnehagen, ved å legge til rette for et økt profesjonsfellesskap gjennom samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling.

Læringsledelse i barnehagen omfatter bl.a. organisatoriske tiltak som fremmer læring i personalgruppene. Medskaping er et nøkkelbegrep i denne sammenhengen.

Et av de metodiske virkemidlene i læringsledelse er å bruke pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for individuell og kollektiv refleksjon. Et annet virkemiddel er aktiverende metodikk med planlegging av involverende aktiviteter før, under og etter gjennomføringer.

På kurset lærer du hvordan kjennetegn på god kvalitet kan brukes som grunnlag for refleksjon over individuell og kollektiv praksis.

På kurset foreleser KS-konsulent med metodiske tilnærminger til hvordan arenaer for samhandling, deling og refleksjon kan organiseres, og hvordan organisasjonen kan utvikles gjennom distribuert og delegert ledelse. Teamutvikling fra samarbeidende til lærende team er avgjørende for å skape synergi i samhandlende profesjonsgrupper.


Utvalgte tilbakemeldinger vi har fått på dette kurset:
 • Engasjert og flink kursholder som involverte alle sammen. God på å forklare, lede og lære bort og har klare forventninger til kursdeltakerne
 • Konkret og virkelighetsnært innhold
 • God tid til refleksjoner, mange gode verktøy, arbeid i grupper med gode muligheter for involvering

NB - Konferansen tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere.  Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her
 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639
09.00 Kvalitet i barnehagen – hva er det
Kompetanseutvikling / Læring i personalgrupper
 
11.30 Lunch
 
  Kvalitetsutvikling i barnehagen
Lærende arbeidsformer i barnehagen
 
16.00 Avslutning

Dag Langfjæran
Dag arbeider med lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser. Dag er sertifisert på Kommunekompasset, som både er et evaluerings- og utviklingsverktøy. Han har omfattende erfaring fra oppdrag innen tjenesteutvikling, kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling.

Dag har nå et særlig fokus på skole- og barnehagesektor, og har de siste årene jobbet mye med skoleeierskap, styringsdialog og læringsdialog. Han har høy kompetanse på utvikling av helhetlige, «forsvarlige kvalitetssystem» (jf. opplæringslovens § 13-10 og forskriftens § 2-1) som ikke bare ivaretar lovpålegget om kvalitetssikring, men også kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Dag er kjent for fasilitering av utviklingsprogrammer og kompetansemobiliserende utviklingsprosesser som skaper læringssløyfer og bidrar til forankring, ambisjonsutvikling og å skape interne forpliktelser. Han arbeider også med kommunal organisering både på administrativt og politisk nivå, og samspill politikk – administrasjon.

Dag har hatt prosjektlederansvar for en rekke forsknings- og utviklingsoppdrag, bl.a. innen inkluderende arbeidsliv (IA) og innen grunnopplæringen. Dag har også forelesningserfaring på mastergradsnivå i forbindelse med UDIRs rektorprogram (UiB) og barnehagestyrerprogram (DMMH).

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer