Lean i helse og omsorg

Målgruppe

Ledere og medarbeidere, ledere og tillitsvalgte innen helse og omsorg som har ansvar for utviklingsarbeid

Tid og sted

Oslo
6. desember 2017
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Skriv ut
Tips en venn

 

 

Vi løper raskt og jobber beinhardt i helsesektoren. Samtidig opplever pasienter lange helsekøer og ventetider. I tillegg vil vi få utfordringer tilknyttet mindre tilgang på personell i årene som kommer. Et alternativ er å løpe enda raskere. Et bedre alternativ er å se på om vi kan utføre arbeidsoppgavene på en enklere måte, finne nye løsninger og ta i bruk nye metoder og verktøy. Det holder ikke bare med endringsvilje, vi må også bygge forbedringskompetanse, for å være i stand til å designe bedre pasientforløp. Forbedringskompetanse får vi ved å jobbe med Lean!


Lean er en arbeidsmåte der man tar utgangspunkt i hva som skaper verdi for pasientene og deres pårørende. Medarbeidere involveres i arbeidet med å analysere og forbedre egne arbeidsprosesser. Tidstyver identifiseres og fjernes. Sykehus og kommuner som har innført Lean opplever det som et virkemiddel til å få mer effekt av innsatsen!

 

Kursdagen gir en introduksjon til Lean filosofi og prinsipper, samt innovasjonsmetoder for å få økt innsikt i pasientenes behov. Hva skal til for å lykkes med Lean i helsesektoren? Hva har andre gjort og fått til? Hvilken effekt har det hatt for brukere og medarbeidere? I tillegg til disse temaene vil vi prøve noen virkningsfulle øvelser underveis.

Kurset starter kl. 09:30 og slutter kl. 15:30. Nærmere program vil bli lagt ut snarlig