Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape

Pris

Kr. 3 550,- (eks. mva) - MULIG Å SØKE OU-MIDLER

Målgruppe

Barnehageledere og andre som arbeider med rammeplan

 

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 30. august, 2017

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
12. september 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den nye planen gjelder fra 1. august 2017 og barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan.

Skal barnehagetilbudet bli godt, trenger man dyktige ansatte og aktive eiere som finner gode, lokale løsninger innenfor regelverket. Den nye rammeplanen bare ett av flere viktige skritt i retning av en god barnehage for alle barn. Her spiller barnehagelærerne en nøkkelrolle.

KS Agenda tilbyr her et kurs med Kari Pape som går inn på hva som er nytt og hvordan barnehagelederne kan tilrettelegge for at den nye planen implementeres i den daglige drift.

Den nye rammeplanen blir blant annet tydeligere på barnehagens forpliktelser. Den bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass og tar samtidig hensyn til at barnehagehverdagen og foreldres forventninger har endret seg. Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor og den nye «grunnloven» som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager

 

Husk å ta med rammeplanen på kurset!

 

* Seminaret tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Kurset starter kl. 09.00 og varer til ca. 15:30 med lunsj og innlagte pauser

Lunsj kl. 11.30

PROGRAM:

•    Hvordan kan du som leder bidra til økt kunnskap rundt sentrale begrep i rammeplanen?
•    Hvordan kan du som leder skape forståelse for hvilke ansvar og oppgaver som hviler på den enkelte ansatte, samt følge opp i dette i praksis?
•    Hvordan kan du som barnehagelærer og leder bidra til at alle barn opplever den gode barndom preget av trivsel, lek, vennskap og glede?
•    Barnehagen som pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Hvordan kan du som barnehagelærer og leder bidra til at alle de m   
     voksne i barnehagen trekkes inn i og engasjeres i dette arbeidet?
•    Hvordan kan du som leder sørge for at rammeplanen brukes aktivt i arbeidet med å skape en lærende barnehage til beste for barn og voksne?


Husk å ta med rammeplanen på kurset!

 

Kari Pape er en svært anerkjent kurs- og foredragsholder, og er mye brukt som rådgiver og prosessveileder for kommuner og barnehager over hele landet. Hun er utdannet førskolelærer og har hovedfag i førskolepedagogikk fra 1999. I perioden 1988 – 2004 eide og drevet Kari Papes barnehage i Oslo.

Siden 1997 har hun holdt en rekke kurs og foredrag for ansatte og foreldre i barnehager og skoler i Norge og Sverige. Siden høsten 2000 har hun også utført konsulenttjenester for kommuner og barnehager. Hun har skrevet åtte bøker om aktuelle temaer innenfor barnehage og skole.

 

 

'

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer