Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset

Pris

Kr. 3 550,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Ledere, lærere/barnehagelærere og andre som er opptatt av hva som kan fremme læring, utvikling og endring både på individuelt og kollektivt nivå.

Påmeldingsfrist

Senest 24. oktober 2017

Tid og sted

Oslo
7. november 2017
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Hva er Growth Mindset, og hvordan kan Growth Mindset fremme læring og utvikling hos barn – og voksne - på alle nivå? Hva påvirker hvilket Mindset vi har, og hvordan kan vi fremme et Growth Mindset?


Growth Mindset er en måte å tenke på som fremmer læring, utvikling og endring, i motsetning til Fixed Mindset som hindrer det samme.

Growth- og Fixed-mindset-begrepene stammer fra verdenskjente Carol Dweck, professor i psykologi ved Standford University.  Dweck forsker på hvilken betydning mindset, vår måte å tenke på, har for den enkeltes læring og utvikling, hva som fremmer ulike typer mindset og hvordan mindset påvirker den enkeltes motivasjon og selvregulering.

Man kan bl.a. ved feedback bidra til at barn og voksne blir mestringsorienterte eller prestasjonsorienterte/konkurrerende. Barn og voksne som er mestringsorienterte, og som dermed utvikler et Growth Mindset, både griper og håndtere utfordringer i større grad, og lærer dermed mer, enn barn og voksne som er prestasjonsorienterte (jfr. Dweck). Forsking viser at Growth Mindset gir store effekter for den enkeltes læring og utvikling.

Dette kurset setter fokus på:
•    Hva er Growth Mindset?
•    Hvordan kan Growth Mindset bidra til læring, utvikling og endring?
•    Hvordan kan vi fremme og videreutvikle et Growht Mindset?

Kurset vil bli lagt opp som en veksling mellom forelesning, summeoppgaver og drøftingsoppgaver. Vi legger særlig vekt på bruk av konkrete eksempler og modellering av gode læringsøkter og prosesser som kan tas rett ut i egen organisasjon.

Kurset egner seg for ledere, lærere/barnehagelærere og andre som er opptatt av hva som kan fremme læring, utvikling og endring både på individuelt og kollektivt nivå.

NB - Kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere.  Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Program:

09.00-09.30: Registrering og kaffe
09.30-10.30: Hva er Growth Mindset?
10.30-10.45: Pause
10.45-11.30: Hvordan kan Growth Mindset bidra til læring, utvikling og endring?
11.30-12.30:Lunsj
12.30-13.30: Hvordan kan vi fremme, opprettholde og videreutvikle et Growht Mindset?
13.30-13.45: Pause
14.00-15.00: Hvordan kan jeg bruke Growth Mindset i min jobb-kontekst?
15.00-15.30: Oppsummering og evaluering

Endringer i programmet kan forekomme

 

 

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.
 

 

 

Marlen Faannessen jobber med utvikling av den gode skoleeier og den gode barnehageeier, og utvikling av kollektive læringsprosesser i skoler og barnehager. Hun utfører også oppdrag innen kvalitetsutvikling i skole og barnehage, endring av skole- og barnehagestruktur, og utredninger innen oppvekstområdet. Marlen jobber også med lederutvikling og lederveiledning for toppledere, mellomledere og førstelinjeledere i kommuner og fylkeskommuner, og konflikthåndtering.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer