Forvaltningsrett for kommunene

Pris

Kr. 6 500,-

Målgruppe

Ledere og saksbehandlere (uansett sektor)

Påmeldingsfrist

1. oktober

Tid og sted

Kristiansand
18. - 19. oktober 2017

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Skriv ut
Tips en venn

 

 

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes både organ for stat og kommune, og private som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgerne. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkesskolestyre, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Forvaltningsretten er et forholdsvis omfattende regelverk der mange regler griper inn i hverandre og supplerer hverandre. Det er derfor veldig viktig for deg som kommunalt ansatt å til en hver tid ha oversikt over relevante problemstillinger.

Formålet med kurset i forvaltningsrett er å gi en fremstilling av sentrale regler som kommuner må forholde seg til.
Kurset vil se på erfarte problemområder, hvilket handlingsrom en kommune har og vise ulike måter å tenke på uavhengig av løsning.

KS Advokatene tar utganspunkt i det handlingsrommet som kommunene har.

Tidligere deltakere har skrevet følgende om kurset:

 • Engasjerte og tydelige forelesere, gode caser og tid til å stille spørsmål. Pluss for opptrykt hefte!
 • Dyktige forelesere, god mat og fin avveksling i innholdet med case-oppgaver
 • Faglig dyktige forelesere og godt hensiktsmessig kompendium. Gode case å reflektere over
 • Dyktige foredragsholdere som viste godt overblikk, kompetanse og eksempler

Kurset blir arrangert i følgende byer:

 • Kristiansand 18. og 19. oktober
 • Tromsø 25. og 26. oktober
 • Oslo (dato kommer)

NB - Kurset tilfredsstiller kravene for å få dekket deltakeravgiften via OU-midler ved at det er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune  sender felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

 

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639
   

Tid

Dag 1

 

10:00 – 11:00

Rettslige rammer for kommunenes virksomhet

 • Hvilke regelverk gjelder ?
 • Hvilke kompetansegrunnlag har kommunene ?
 • Saksbehandlingsregler
 • Rettsregler og kommunalt selvstyre

11:00 – 11:15

Pause

 

11:15 – 12:15

 

Forvaltningsloven – en oversikt

 • Begrepene enkeltvedtak, forskrift , beslutninger , avtaler, interne prosesser
 • Hva betyr det om en forvaltningsavgjørelse er et enkeltvedtak ?

12:15 – 13:15

Lunsj

 

13:15 – 14:45

 

 

 

 

14:45 – 15:00

 

Sentrale saksbehandlingsregler

 • Utredningsplikten og begrunnelsesplikten
 • Taushetsplikt og partsinnsyn

 

 

Pause

 

15:00 – 16:30

 

Klage, omgjøring og ugyldighet

 

Dag 2

Tid

Temas

09:00 – 10:15

 

10:15 - 10:30

 

10:30 – 11:00

 

 

11:00 – 11:10

 

11:10 – 12.00

Inhabilitet, valgbarhet og rolleblandinger

 

Pause

 

Adgangen til å stille vilkår i (begunstigende) forvaltningsvedtak

Adgangen til å inngå avtale om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet

 

Pause

 

Erstatningsansvar

 

12:00 – 13:00

Lunsj

 

13:00 – 14:30

 

Offentleglova

14:30 – 14:45

Pause

 

14:45 – 15:45

 

Personopplysningsloven

 

Følgende bidrar fra KS Advokatene:

       
 
 
   
 

 
  Erna Larsen Hakon Huus Hansen
 
 
   
  Mårten Faret Øyvind Renslo  
   
     

                                                                                         

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer