Kommunen som byggherre

Pris

Kr. 3 950,- (mva fritt)

Målgruppe

Kommunale prosjektledere og prosjekteiere som håndterer bygg- og anleggsprosjekter der standarder benyttes

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 25. september 2017

Tid og sted

Oslo
10. oktober 2017
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Kommunen som byggherre – hovedelementene i NS 8405 og NS 8407

Samlet sett er kommunene av de største, om ikke den største, aktøren i bygg- og anleggsbransjen. Kommunene står årlig for innkjøp av tjenester innen bygge- og anleggsvirksomhet på til sammen mellom 25 og 29 milliarder kroner

Den store majoriteten av kommunenes kontraktsinngåelser er basert på standardkontraktene NS 8405 (utførelsesentrepriser)og NS 8407 (totalentrepriser).

Dette kurset retter seg mot kommunale prosjektledere som håndterer bygg- og anleggsprosjekter der ovennevnte standarder benyttes.

I kurset gjennomgår vi de mest sentrale elementene av Norsk Standard 8405 og 8407. Reglene om endringer, mengderegulering, krav om fristforlengelse, krav om tilleggsvederlag, varslingsregler samt behandling av sluttoppgjør gjennomgås grundig.

Kurset passer både for de som har sitt første prosjekt og de som har lengre erfaring som prosjektleder. Det legges opp til en pedagogisk fremstilling med bruk av eksempler og illustrasjoner.

Målsetningen med kurset er å gi kommunene enkle verktøy for å bedre forståelsen av standardkontraktene. Dette vil igjen kunne gi bedre kontroll med entrepriseprosjektene og bidra til å redusere forsinkelser, kvalitetsavvik og ikke minst kostnadsavvik.

Følgende temaer vil bli behandlet:

•         Endringer og byggherrens behandling av entreprenørens endringsvarsler. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)
•         Mengderegulering og mengdekontroll (Utførelsesentrepriser NS 8405)
•         Entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens behandling av entreprenørens varsler. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)
•         Vederlagsjustering og byggherrens behandling av entreprenørens vederlagsjusteringskrav. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)
•         Sluttoppgjør og byggherrens behandling av sluttoppgjøret. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:

Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -

KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Kurset starter 09.30 og varer til 15:30 med innlagte pauser og lunsj. Enkel bevertning ved registrering om morgenen

 

PROGRAM

•         Endringer og byggherrens behandling av entreprenørens endringsvarsler. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)
•         Mengderegulering og mengdekontroll (Utførelsesentrepriser NS 8405)
•         Entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens behandling av entreprenørens varsler. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)
•         Vederlagsjustering og byggherrens behandling av entreprenørens vederlagsjusteringskrav. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)
•         Sluttoppgjør og byggherrens behandling av sluttoppgjøret. (Totalentreprise NS 8407 og utførelsesentreprise NS 8405)

 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS har mangeårig erfaring med å bistå kommunale og kommunalt eide virksomheter i forbindelse med bygge- og anleggsanskaffelser. De har bistått, og bistår i dag, kommuner både med rådgivning, kursing og tvistehåndtering i forbindelse med bygging av skoler, barnehager og infrastruktur.

Vegard Sandaa Karlsen er ansvarlig for avdeling for bygge- og entrepriserett i Berngaard/Sandbek.

Han har lang erfaring innen områdene næringsentreprise og fast eiendom. Med næringsentrepriser som hovedområde bistår Vegard alle aktører innen bygg- og anleggsbransjen, både entreprenører, byggherrer og rådgivere i alle faser av byggeprosjektene, fra kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, sluttoppgjørsforhandlinger til prosedyre/tvisteløsning. Vegard benyttes regelmessig som kursholder og foredragsholder.
 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer