Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Toppledere, ledere, HR-ledere og medarbeidere, prosjektledere for sammenslåingsprosesser

Påmeldingsfrist

1. oktober

Tid og sted

Oslo
17. oktober 2017

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn


 

Å bygge ny identitet og kultur er et av de viktigste suksesskriteriene i store og små sammenslåingsprosesser – og samtidig et av de vanskeligste å lykkes med. Ofte har det innledende arbeidet i prosessene stor oppmerksomhet på strukturer, systemer og rutiner, mens kulturen må vente.

Kulturen blir til mens vi går!

Kommuneorganisasjoner er systemer der mennesker samhandler om nå mål og løser oppgaver på vegne av fellesskapet. Sammenslåingsprosesser er drevet av menneskene som utfører oppgavene, og den enkeltes verdier, holdninger og handlinger er avgjørende for at vi lykkes. Derfor er det i slike prosesser nødvendig å se på hvordan vi mobiliserer enkeltmenneskene som er involvert, og samtidig rette oppmerksomhet på hvor vi skal i den nye organisasjonen.

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i slike prosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

09.00 En introduksjon til begrepene kultur og identitet

 • Om hvordan felles kultur og identitet i organisasjoner blir til.
   

10.30 Kultur og identitet i usikre tider

 • Hvordan påvirker kultur og identitet sammenslåingsprosesser?
   

12.00 Lunsj
 

13.00 Hva kan være gode grep i arbeidet med å skape felles kultur og identitet i den nye kommuneorganisasjonen?

 • Presentasjon av tilnærminger og verktøy
   

15.00 Hvordan planlegge prosesser i prosjektperioden som fremmer felles kultur og identitet?

 • Hva skal være våre grep i veien videre mot den nye organisasjonen?
   

15.30 Oppsummering og avslutning

Anne Bostad har juridisk embetseksamen og videreutdanning i psykologi, har gjennomført masterprogram i kommunikasjon på BI og er sertifisert NLP practitioner (coaching). Hun har arbeidserfaring blant annet som fylkespersonalsjef i Oppland fylkeskommune, rådgiver i eget konsulentfirma og jurist i hhv fylkesadministrasjonen og Sykehuset Innlandet HF.

Ingjerd Aarstad har bred erfaring fra kommunal forvaltning, med sentrale roller i omstilling og utvikling av organisasjon og samfunn. Hun har arbeidet i ulike lederstillinger i flere kommuner, blant annet som økonomisjef, rådmann og leder for samfunnsutvikling. Hun har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene. Et helhetlig og gjennomgående planverk gir viktige rammer for tjenestekvalitet og for samfunnsutvikling.

Ingjerd har utdanning i Økonomi og Administrasjon samt tilleggsutdanning i Skoleutvikling. Hun avslutter nå en Master i Organisasjon og Ledelse ved NTNU, basert på fagområdene Relasjonsledelse og Innovasjonsledelse. Masteroppgaven omhandler omfattende endringsprosesser i store organisasjoner, særlig rettet mot framtidas kommunestruktur

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer