Kommunale planprosesser som utnytter moderne former for innbyggerdialog

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Politisk og administrativ toppledelse i kommunene, fagfolk i stabsfunksjoner som arbeider med kommunale planprosesser

Påmeldingsfrist

1. november

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
20. november 2017

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn


 

Hvorfor er kurset noe for deg?

Plan- og bygningslovens intensjon er blant annet å bidra til planprosesser som sikrer åpenhet og god medvirkning for alle borgere planen får konsekvenser for. Samtidig vet vi at det er svært vanskelig å aktivisere borgerne i tradisjonelle planprosesser. Medvirkning i framtiden må ta i bruk digitale kommunikasjonskanaler, og gå nye veier for å mobilisere nye grupper i kommunal planlegging. Dette kurset skisserer rammene, mulighetene og utfordringene for kommunale planprosesser i nå og i framtiden, og har med gode eksempler på hvordan man kan få med nye grupper i planprosessene. Om du har et overordnet politisk eller administrativt ansvar for planprosesser i din kommune, eller er prosjektleder eller fagperson i slike prosesser, kan du ikke gå glipp av dette kurset.

 

Kursinnhold:

 • Medvirkning og beslutningsprosesser i nåtids- og framtidskommunen
 • De formelle kravene for kommunal planlegging med utgangspunkt i plan- og bygningsloven.
 • Informasjonsutfordringene i overordnede planprosesser
 • Case: Erfaringer fra en kommuneplanprosess der man gikk nye veier for å få en bredere medvirkningsprosess. Vekt på både mulighetene og dilemmaene.
 • Kommunal planlegging i framtidssamfunnet

Formålet med kurset (læringsmål):

Formålet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om hvordan man kan utnytte digitale kommunikasjonskanaler i kommunale planprosesser for å øke borgernes medvirkning i prosessene. Kurset skal også gi politiske og administrative ledere kunnskap for å ta strategiske beslutninger om hvordan slike prosesser kan planlegges, om politiske og faglige roller i prosessen, og om hvordan man praktisk kan gjennomføre prosessene.

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 

 

1000-1015 Velkommen /presentasjon
 

1015-11.00 Beslutningsprosesser, forvaltning og medvirkning i nåtids- og framtidskommunen.

 • Nasjonale og internasjonale trender.
 • Erfaringsutveksling fra deltagerne: Hvor står kommunene som er med i dette bildet?

 

1115-1130 Kaffepause

 

1130-1215 De formelle rammene omkring kommunal planlegging

 

1230-1315 Lunsj
 

1315-1400 Case: Kommuneplanprosessen i Lindås kommune 2016 - 2017

 

1400-1430 Gruppedialog – Erfaringene fra Lindås sett i forhold til erfaringer fra egne kommuner.

 

1430-1445 Kaffepause
 

1445-1530 Skisse for et system for kommunal planlegging, med utgangspunkt i mulighetene og utfordringene i den virtuelle kommunen

 

Ole Georg Hoaas gikk 1.1.2017 fra stillingen som organisasjonssjef i Lindås kommune etter 12 år, for å bistå kommuner som konsulent og pedagog. Han er utdannet cand.philol. fra UiB og Master of Management fra BI. Hoaas har bakgrunn som leder, forsker, konsulent og journalist innenfor utdanning, spesialisthelsetjeneste, media og HR i offentlig sektor.

 

En rød tråd faglig sett har vært organisasjonsutvikling og interessen for beslutningsprosesser. Han ga i 2011 ut fagboken «Ta grep – om fordeling av makt gjennom delegering» på Kommuneforlaget.

informasjonsrådgiver i Lindås kommune, Silje Andvik Hoaas kommer også .

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer