Hvordan ta grep om de strategiske beslutningene i en kommune?

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Rådmenn, kommunalsjefer, organisasjonssjefer, ansvarlige for lederutvikling og kompetanseutvikling i kommunene

Påmeldingsfrist

1. oktober

Tid og sted

Oslo
19. oktober 2017

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn


 

Hvorfor er kurset noe for deg?

Velferd og utvikling i en kommune er avhengig av at de som styrer tar de rette strategiske beslutningene. Noen lederroller i en kommune har ansvar for å legge til rette for at de rette beslutningene blir tatt – til rett tid – og at det gjennomføres prosesser som gjør at de viktige deltagerne i beslutningsprosessen blir involvert på riktig tidspunkt. Dette kurset utfordrer de som har en slik nøkkelrolle til å tenke igjennom hvorfor de lykkes – eller ikke lykkes, i å styre slike beslutningsprosesser, og gir noen verktøy for å forbedre disse prosessene.

Kursinnhold:

 • Strategifaget som teorigrunnlag for ledelse og styring i offentlig sektor
 • De formelle og uformelle rammene rundt strategiske beslutninger i en kommune
 • Lederens strategiske verktøykasse
 • Roller og strategisk ståsted i beslutningsprosessene – Vekt på rollen som initiativtaker, utreder og tilrettelegger – en rolle som ligger til administrasjonen.
 • Planlegging av strategiske beslutninger gjennom årshjulet og økonomiplanperioden
 • Innføring i sentrale strategiske beslutningsprosesser:
  • Strategiske beslutninger tilrettelagt gjennom aktiv bruk av det kommunale plansystemet
  • Strategiske beslutninger ved igangsetting og oppfølging av prosjekt (skiller mellom utviklings- eller driftsprosjekt og investeringsprosjekt)
  • Strategi for gevinstrealisering av investeringer i organisasjonen
 • Styringsdialog
 • Medvirkning av interesseorganisasjonene i beslutningsprosessene

Formålet med kurset (læringsmål):

Formålet med kurset er å gi deltagerne noen faglige perspektiv og noen verktøy til å analysere de beslutningsprosessene de tilrettelegger eller er deltagere i. I kurset vil det også legges til rette for erfaringsdeling i grupper på tvers av kommuner, og kursdokumentasjonen vil fange opp og formidle gode styringsgrep i de deltagende kommunene.


 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

0930-1000 Kaffe, rundstykker og registrering

1000-1015 Velkommen /presentasjon

1015-1045 Strategiteori for offentlig sektor


1045-1115 Roller, rammer og årshjul i beslutningsprosessene i en kommune


1115-1130 Kaffepause


1130-1230 Erfaringsdeling:

 • Hvordan har kommunene rigget beslutningsprosessene? Hvilke muligheter og utfordringer for gode strategier ligger i system for beslutningsprosessene slik vi har rigget disse?
 • Oppsummering i plenum


1230-1315 Lunsj

1315-1400 Eksempel på prosessverktøy for strategiske beslutningsprosesser:

 • Planprosesser og prosjektstyring


1400-1430 Case: System for prosjektstyring i Lindås kommune. (Masteroppgave)


1430-1500 Gruppedialog: Hvordan forbedre strategiprosessene i min kommune?
 

1500-1530 Oppsummering av erfaringene i kommunene.

 • Hvordan få til kompetanseutvikling og systemutvikling, og hvilke ressurser
 • kan man få tilgang på i en endring av disse prosessene?
   

 

Ole Georg Hoaas gikk 1.1.2017 fra stillingen som organisasjonssjef i Lindås kommune etter 12 år, for å bistå kommuner som konsulent og pedagog. Han er utdannet cand.philol. fra UiB og Master of Management fra BI. Hoaas har bakgrunn som leder, forsker, konsulent og journalist innenfor utdanning, spesialisthelsetjeneste, media og HR i offentlig sektor.

 

En rød tråd faglig sett har vært organisasjonsutvikling og interessen for beslutningsprosesser. Han ga i 2011 ut fagboken «Ta grep – om fordeling av makt gjennom delegering» på Kommuneforlaget.
 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer