Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) - MULIG Å SØKE OU-MIDLER

Målgruppe

Kurset egner seg for ledere med personalansvar og andre som ønsker å gjøre seg bedre kjent med faktorene som støtter opp under mestringsorientert ledelse.
 

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 28. august

Tid og sted

Stord Hotel, Stord
14. september 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv utPå dette kurset vil du lære hvordan du som HR-ansvarlig/virksomhetsleder kan gjennomføre prosesser for å følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen i din organisasjon/virksomhet. Kurset løfter fram suksessfaktorene for å lykkes med 10-FAKTOR som utviklingsverktøy, og gir mulighet til å prøve ut verktøy som kan brukes underveis i prosessen. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til de ti faktorene. For en grundigere innføring i faktorene vises det til KS' medarbeiderundersøkelse her.

Kurset egner seg for ledere med personalansvar, HR-rådgivere og andre ledere og  som har ansvar for å følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen i egen kommune  og som ønsker å gjøre seg bedre kjent med faktorene som støtter opp under mestringsorientert ledelse.
 
Kurset har begrenset antall deltakere og det legges opp til arbeid med egen oppfølgingsprosess.

Kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere.

Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her
 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Program for kurset «Hvordan følge opp 10-FAKTOR?» 

09.00
 • Velkommen!
09.15
 • Guide for god ledelse og 10-FAKTOR
09.30
 • Introduksjon 10-FAKTOR – utviklingsverktøy for godt  lederskap og godt medarbeiderskap
 • Fokus på forankring – hva skal til for å lykkes? Suksessfaktorer, partenes roller og bidrag
 • Gruppearbeid – hvordan vil vi forankre undersøkelsen i egen organisasjon?
11.30 Lunsj
12.15
 • Lederens rolle som pådriver og tilrettelegger for å lykkes med 10-FAKTOR
 • Presentasjon av arbeidsbok – hvordan skal leder gjennomføre og følge opp undersøkelsen i egen avdeling?
 • Gruppearbeid – utprøving og bruk av verktøyene
14.45
 • Siste nytt fra Kommuneforlaget om tekniske løsninger rundt 10-FAKTOR. Mulighet til spørsmål.
15.00
 • Den gode fremdriftsplanen – hvordan ser den ut? Deltakerne lager utkast til egen fremdriftsplan
15.30 Slutt for dagen
Bilderesultat for Ingjerd Astad


Ingjerd Astad jobber med organisasjonsutvikling og omstilling, lederutvikling og styring i kommuner og kommunalt eide selskaper. Hun jobber videre med prosesser rettet mot strategi, gjennomgående samfunnsplanlegging samt kommunereformprosesser.

Bruk av Kommunekompasset som utviklingsverktøy, samspillet politikk-administrasjon i kommuneorganisasjoner og styre-administrasjon i kommunalt eide selskaper står også sentralt i Ingjerds interesseområder. Hun er særlig opptatt av styringsdialogen, og hvordan man får de ulike nivåene i en organisasjon til å samhandle i et helhetlig perspektiv.

 

Kristine C. Hernes - KS Konsulent
Kristine C Hernes arbeider med kommunestrukturprosessen og tilrettelegging av prosesser for morgendagens kommuner. Hun arbeider særlig med ledelse, god og helhetlig styring, strategiutvikling, innovasjon og samspill politikk og administrasjon. Kristine er også opptatt av at kommunesektoren skal være profesjonelle eiere og bidrar inn i prosesser innenfor eierskap, eierstyring og selskapsorganisering.