Endringsledelse

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB-tilfredsstiller krav om tildeling av OU-midler

Målgruppe

Ledere, rådgivere og andre som har ansvar for å gjennomføre endringer i egen organisasjon/virksomhet

Påmeldingsfrist

Senest 24. august 2017

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
8. september 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

«Vår globale verden endrer seg raskt og færre og færre virksomheter har stabile rammebetingelser. De fleste organisasjoner må endre seg for i det hele tatt å overleve. For alle disse virksomhetene utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse.», (www.forskning.no)

Endring har kommet for å bli. Den stabile, forutsigbare organisasjonen finnes knapt.  Å lede i dag, betyr å kunne endre og lære kontinuerlig, slik at virksomheten kan imøtekomme fremveksten av kompetansesamfunnet og endringstakten i arbeidslivet. God endringsledelse krever et helhetlig og systematisk arbeid som legger til rette for prosesser som ivaretar initiering, implementering og institusjonalisering, slik at vi får endring i praksis og ikke bare i ord.

På dette kurset vil du få lære hvordan du kan påvirke, gjennomføre og lede gode endringsprosesser i din organisasjon/virksomhet. Det legges vekt på en balanse mellom teoretisk innføring i nyere forskning på hva som virker i endringsprosesser, og utprøving av verktøy og metodikk som fremmer læring, utvikling og endring.

Mål for kurset er:
•         Gi innsikt i hvordan påvirke og lede gode endringsprosesser i offentlig sektor
•         Gi kjennskap til verktøy og metodikk som kan fremme gode endringsprosesser
 
Vi vil legge stor vekt på modellering og utprøving av metodikk som er nyttige i endringsprosesser på kursdagen.

 

* Seminaret tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 

09.00: Velkommen
•    Hva fremmer endring? Kort innføring i endringsledelse
•    Hvor er vi nå? Status og involvering
•    Hvor skal vi? Intensjon og felles mentale modeller
•    Hvordan skal vi komme oss dit? Valg av strategier og verktøy

11.00: Lunsj

12.00: Fortsettelse
•    Hva hindrer oss? Bevisstgjøring
•    Hvordan skal vi møte utfordringene? Kultur, kompetanse og trening
•    Hvordan kan vi vite om målene er nådd? Evaluering og justering
•    Hva er neste steg? Ny innsikt

 

 

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.
 

 

 

Marlen Faannessen jobber med utvikling av den gode skoleeier og den gode barnehageeier, og utvikling av kollektive læringsprosesser i skoler og barnehager. Hun utfører også oppdrag innen kvalitetsutvikling i skole og barnehage, endring av skole- og barnehagestruktur, og utredninger innen oppvekstområdet. Marlen jobber også med lederutvikling og lederveiledning for toppledere, mellomledere og førstelinjeledere i kommuner og fylkeskommuner, og konflikthåndtering.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer