Det store heltidsvalget, sommer 2017

Pris

Totalt kr. 5 500,- inkl. mingletapas (eks. mva) MULIG Å SØKE OU-MIDLER

Målgruppe

Administrativ ledelse, tillitsvalgte på kommunalt- og fylkesniv fra Delta, Fagforbudet, NSF m. fl., VO, ledere, ressurspersoner, representanter fra folkevalgte m.fl. spesielt innen helse og omsorg
 

Påmeldingsfrist

Senest innen 4. august 2017

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
22. - 23. august 2017
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 14:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

"Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen."
Mange kommuner har gjennom flere år også jobbet med å skape mer heltid – men dessverre viser det seg å ha liten effekt. Hvorfor ikke, og hva må gjøres?

KS Agenda har i samarbeid med KS, KS Konsulent, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund fire ganger inviterte til en nasjonal dugnad for sammen prøve å finne fram til hvilke grep som må gjøres. Dugnadene ble raskt fulltegnet, og vi har derfor valgt å sette opp nok en konferanse for å sette temaet på dagsorden både nasjonalt, regionalt og lokalt hos politikere, kommunens ledelse og tillitsvalgt fra de berørte organisasjonene. Hadde du ikke muligheten til å bli med på noen av de tidligere konferansene, får du en ny mulighet nå. Vi må lære av det som er gjort til nå, sortere ut det som virker og ta nye grep som fører til at vi faktisk kan øke andelen heltidsstillinger i kommunene.

KS har sammen med Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund blitt enige om å forsterke innsatsen for å skape en heltidskultur i kommunesektoren. 28. september i 2015 ble det undertegnet en ny erklæring med en forpliktende handlingsplan, i tillegg til at det ble utgitt en veileder til hjelp for å komme i gang med lokale prosesser i kommunene.

I løpet av en dugnad over to dager vil vi sammen heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge – skape et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur!

Tilbakemeldinger fra konferansen i desember 2015 og januar 2016 var svært positiv, og noen av dem lyder som følger:

- To inspirerende dager med godt, faglig innhold
- Bra konferanse med verktøy som vi kan jobbe videre med
- Veldig nyttig. Gode eksempler som stemmer med virkeligheten: Disse er primært hentet fra helse og omsorg, men er overførbare til andre sektorer.

Vi oppfordrer til gjerne å delta flere fra samme kommune, da dette ofte gir bedre utbytte av samlingen.

NB - Konferansen tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 
Dag 1
Det tas forbehold om små endringer i program og foredragsholdere

NB - små endringer i programmet kan forekomme
09.30 Registrering og noe lett å spise
10.00 Velkommen til dugnad for å skape heltidskultur
 
10.15 Presentasjon av «Det store heltidsvalget»
ved KS, Delta, Sykepleierforbundet og Fagforbundet
11.00 Pause
 11.15  Sannhetsvitnerhvilke konsekvenser har den utstrakte deltidsbruken for kvalitet på tjenesten, arbeidsmiljø og effektiviteten i tjenestene
 • Sett fra pårørendes perspektivet
 • Sett fra ansattes perspektiv
 • Sett fra et lederperspektiv
 • Sett fra organisatorisk perspektiv
  Plenum: Refleksjon og spørsmål til innledere
   
13.00 Lunsj
 14.00  Forskningsperspektiv på det store heltidsvalget
ved/Hildegunn Andreassen og Geir Johan Hansen, KS Konsulent
15.00 Pause
15:15 Har vi en kultur som gir rom for heltid?
Gruppearbeid med kulturdugnad.
16.00 Oppsummering
16.30 Takk for i dag
19.30 Felles mingletapas - mer informasjon kommer

 

   
Dag 2
 
08.15 Velkommen til en ny dag
 
08:30
 Planlagt versus faktisk ressursbruk – har vi tilstrekkelig innsikt? Hvorfor er dette viktig?
V/ Hildegunn Andreassen, KS Konsulent - vi viser til funn fra alle nettverkene
09.45 Pause
10.00 Hva skjer med kvaliteten, effektiviteten og arbeidsmiljøet når en lykkes med å skape heltidskultur?
 
10.30 Hva skal til for lykkes sett ifra et prosessuelt perspektiv?
V/ Geir Johan Hansen, KS Konsulent
11.30 Lunsj
 12.30 Vi lager endringsboka for å skape heltidskultur. Gruppearbeid.
13.30 Det store heltidsvalget – hva krever det av organisasjonen som helhet?
V/Hildegunn Andreassen
13.45 Oppsummering: Hva kan være vårt/mitt bidrag i den nasjonale dugnaden?
14.00 Vel hjem

 
Dagene blir ledet av KS-Konsulent ved seniorrådgiverne Hildegunn Andreassen og Geir Johan Hansen

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

 

Geir Johan Hansen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har utdanning innen innovasjon og kvalitetsledelse, og er fagansvarlig for K-LEAN. Han arbeider med kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring, innovasjon og tjenestedesign rettet mot alle områder i kommunesektoren med myndiggjøring av medarbeidere og brukerinvolvering som bærende elementer. Grunnutdanning som sykepleier og mange års erfaring som leder innen helse og omsorg på alle nivå, og som konsulent.

 


Hildegunn Andreassen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har masterutdanning i endringsledelse. Arbeider med endringsprosesser, tjenesteutvikling og tjenestedesign med spesiell vekt på helse og omsorg. Bred erfaring som leder på alle nivåer fra avdelingsleder til kommunalsjef. Har grunnutdanning som sykepleier. Hildegunn har jobbet med interne utviklingsprosesser som HR-rådgiver og har variert erfaring som konsulent.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer