Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign Oslo 19. oktober 2017 2017 10 - oktober Strategi og ledelse

Innføring i tjenestedesign

Oslo Oslo 19. oktober

Innføring i tjenestedesign

Mer informasjon og påmelding
Grunnkurs i offentlige anskaffelser Oslo 23. oktober 2017 2017 10 - oktober Administrasjon

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Oslo Oslo 23. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Offentlige anskaffelser – nytt regelverk Oslo 24. oktober 2017 2017 10 - oktober Administrasjon

Offentlige anskaffelser – nytt regelverk

Oslo Oslo 24. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 24. oktober 2017 2017 10 - oktober Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

Oslo Oslo 24. oktober

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Prosjektledelse og prosjektveiviser Oslo 26. oktober 2017 2017 10 - oktober Strategi og ledelse

Prosjektledelse og prosjektveiviser

Oslo Oslo 26. oktober

Et kurs for ledere på overordnet nivå som sitter som prosjekteiere (rådmenn, ordførere, kommunalsjefer, etatsledere, politikere o.l.)

 

Mer informasjon og påmelding
Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing Kristiansand 1. november 2017 2017 11 - november Digitalisering (IKT)

Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

Kristiansand Vest-Agder 01. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Hva er ulovlig diskriminering i arbeidslivet? Oslo 6. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Hva er ulovlig diskriminering i arbeidslivet?

Oslo Oslo 06. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid Oslo 6. - 7. november 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid

Oslo Oslo 06. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset Oslo 7. november 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset

Oslo Oslo 07. november

 

 

Mer informasjon og påmelding
Bevisst seniorstrategi Oslo 9. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Bevisst seniorstrategi

Oslo Oslo 09. november

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk pleie og omsorg Oslo 10. november 2017 2017 11 - november Økonomi

KOSTRA dypdykk pleie og omsorg

Oslo Oslo 10. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt Oslo 14. - 15. november 2017 2017 11 - november Beredskap

Kommunal beredskapsplikt

Oslo Oslo 14. november

KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til beredskapsplikten.

Mer informasjon og påmelding
Grunnleggende KOSTRA Oslo 17. november 2017 2017 11 - november Økonomi

Grunnleggende KOSTRA

Oslo Oslo 17. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis Oslo 17. november 2017 2017 11 - november Strategi og ledelse

Tjenestedesign i praksis

Oslo Oslo 17. november

Introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign tilpasset kommuner og fylkeskommuner

Mer informasjon og påmelding
Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? Oslo 17. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

Oslo Oslo 17. november

Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse.

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Oslo 20. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Lean på 1-2-3

Oslo Oslo 20. november

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Mer informasjon og påmelding
Kommunale planprosesser som utnytter moderne former for innbyggerdialog Oslo 20. november 2017 2017 11 - november Digitalisering (IKT)

Kommunale planprosesser som utnytter moderne former for innbyggerdialog

Oslo Oslo 20. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 21. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 21. november "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser Oslo 23. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Oslo Oslo 23. november

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Oslo 23. november 2017 2017 11 - november Beredskap

Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Oslo Oslo 23. november

KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap og krisekommunikasjon hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør vite i en krisesituasjon.

Mer informasjon og påmelding
Portefølje-, program- og eierstyring Oslo 24. november 2017 2017 11 - november Strategi og ledelse

Portefølje-, program- og eierstyring

Oslo Oslo 24. november

Et kurs for ledere på overordnet nivå som sitter som prosjekteiere (rådmenn, ordførere, kommunalsjefer, etatsledere, politikere o.l.)

 

Mer informasjon og påmelding
Personvern for personvernombud Oslo 29. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Personvern for personvernombud

Oslo Oslo 29. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017 Oslo 30. - 1. desember 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017

Oslo Oslo 30. november

KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape og Lise Barsøe. Kurset er godkjent for OU-midler

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 1. desember 2017 2017 12 - desember Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Oslo Oslo 01. desember

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i skolen Oslo 4. desember 2017 2017 12 - desember Skole og oppvekst

Organisering for læring i skolen

Oslo Oslo 04. desember

Det forventes at skoleledere utvikler skolen som lærende organisasjon og etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler. Kursets intensjon er å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å skape lærende organisasjoner som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i skolen.

Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i barnehagen Oslo 5. desember 2017 2017 12 - desember Skole og oppvekst

Organisering for læring i barnehagen

Oslo Oslo 05. desember

Kursets intensjon er å hjelpe styrere, fagledere, ped.ledere og virksomhetsledere til å beherske lærende metodikk som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i barnehagen

Mer informasjon og påmelding
Lean i helse og omsorg Oslo 8. desember 2017 2017 12 - desember Helse og omsorg

Lean i helse og omsorg

Oslo Oslo 08. desember Mer informasjon og påmelding
Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape Oslo 15. januar 2018 2018 01 - januar Skole og oppvekst

Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape

Oslo Oslo 15. januar Mer informasjon og påmelding
IA - erfaringskonferanse 2018 GARDERMOEN 15. januar 2018 2018 01 - januar Personal og ledelse

IA - erfaringskonferanse 2018

Radisson Blu Airport Hotel
Hotellvegen 1, GARDERMOEN
Oslo 14. januar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Oppfølgingsseminar Mindset-konferansen Oslo 16. januar 2018 2018 01 - januar Skole og oppvekst

Oppfølgingsseminar Mindset-konferansen

Oslo Oslo 16. januar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding