Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Personvern for personvernombud Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Personal og ledelse

Personvern for personvernombud

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 22. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Økonomiplanlegging for rådmenn og økonomisjefer Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Økonomi

Økonomiplanlegging for rådmenn og økonomisjefer

Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, Oslo
Oslo 22. mars

Budsjettkurs for virksomhetsledere - hvordan skape et godt styringsdokument ved Karin Bjune Sveen

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign del 2 Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Strategi og ledelse

Tjenestedesign del 2

Oslo Oslo 22. mars

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Forvaltningsrett for kommunene Oslo 3. - 4. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Forvaltningsrett for kommunene

Oslo Oslo 03. april

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
Når er det varsling? Oslo 5. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Når er det varsling?

Oslo Oslo 05. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget? Oslo 5. - 6. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget?

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 05. april

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Helhetlig årsplanlegging i kommunen Sandnes 10. april 2018 2018 04 - april Økonomi

Helhetlig årsplanlegging i kommunen

Sandnes Rogaland 10. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 10. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

Oslo Oslo 10. april

På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Frivillighetskonferanse med fokus på regjeringens stortingsmelding om ... Oslo 11. april 2018 2018 04 - april Strategi og ledelse

Frivillighetskonferanse med fokus på regjeringens stortingsmelding om frivillighet

Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, Oslo
Oslo 11. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Strategisk kommuneplanlegging med vekt på samspill og medvirkning i ... Oslo 13. april 2018 2018 04 - april Administrasjon

Strategisk kommuneplanlegging med vekt på samspill og medvirkning i digitale kanaler

Oslo Oslo 13. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape Oslo 13. april 2018 2018 04 - april Skole og oppvekst

Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape

Oslo Oslo 13. april Mer informasjon og påmelding
Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? Oslo 16. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

Oslo Oslo 16. april

Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse.

Mer informasjon og påmelding
Prosessledelse, del 2 Oslo 17. april 2018 2018 04 - april Strategi og ledelse

Prosessledelse, del 2

Oslo Oslo 17. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan Oslo 17. april 2018 2018 04 - april Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

Oslo Oslo 17. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Molde 17. april 2018 2018 04 - april

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Scandic Seilet
Gideonvegen 2, Molde
Møre og Romsdal 17. april

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Molde 18. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Scandic Seilet
Gideonvegen 2, Molde
Møre og Romsdal 18. april

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign del 3 Oslo 19. april 2018 2018 04 - april Strategi og ledelse

Tjenestedesign del 3

Oslo Oslo 19. april

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
FIKS SvarUt og SvarInn Oslo 25. april 2018 2018 04 - april Informasjon og kommunikasjon

FIKS SvarUt og SvarInn

Oslo Oslo 25. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Ny offentlig tjenestepensjon – hva vil det koste? KS-Agenda Møtesenter 7. mai 2018 2018 05 - mai

Ny offentlig tjenestepensjon – hva vil det koste?

KS-Agenda Møtesenter 07. mai Til nettsted for konferansen
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 7. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 07. mai

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser Oslo 8. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Oslo Oslo 08. mai

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving Oslo 15. mai 2018 2018 05 - mai Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving

Oslo Oslo 15. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Sikkerhet på arbeidsplassen – Hvordan forebygge og roe trusselsituasjoner Oslo 15. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Sikkerhet på arbeidsplassen – Hvordan forebygge og roe trusselsituasjoner

Oslo Oslo 15. mai

Å bli utsatt for vold og trusler kan føre til alvorlige konsekvenser for arbeidstakere både fysisk, psykisk og sosialt.  En viktig vern, er å sette dem i stand til å dempe og roe gemytter når de oppstår

Mer informasjon og påmelding
Ledelse av kommunale ledergrupper - Ekstrakurs Oslo 22. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Ledelse av kommunale ledergrupper - Ekstrakurs

Oslo Oslo 22. mai

En av de viktigste oppgavene en kommunal leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Oslo 22. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Lean på 1-2-3

Oslo Oslo 22. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Praktisk bruk av Altinn Oslo 23. mai 2018 2018 05 - mai Digitalisering (IKT)

Praktisk bruk av Altinn

Oslo Oslo 23. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 23. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 23. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vår 2018 Oslo 23. - 24. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2018

Oslo Oslo 23. mai

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Dybdekurs 10-FAKTOR Oslo 30. mai 2018 2018 05 - mai

Dybdekurs 10-FAKTOR

Oslo Oslo 30. mai

Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse.

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Oslo 31. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Oslo Oslo 31. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Øvre Eiker 14. juni 2018 2018 06 - juni Strategi og ledelse

Lean på 1-2-3

Øvre Eiker Oslo 14. juni

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Utstilling eKommune Oslo 18. - 19. oktober 2018 2018 10 - oktober Utstilling

Utstilling eKommune

Oslo Oslo 18. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Endringsledelse i helse og omsorg Oslo 22. oktober 2018 2018 10 - oktober Helse og omsorg

Endringsledelse i helse og omsorg

Oslo Oslo 22. oktober

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester.

Mer informasjon og påmelding