Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper OSLO 7. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 07. mai

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser OSLO 8. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 08. mai

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving Thon Hotel Conference, Universitetsgata 26 15. mai 2018 2018 05 - mai Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving

Thon Hotel Conference, Universitetsgata 26 Oslo 15. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Ledelse av kommunale ledergrupper - Ekstrakurs OSLO 22. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Ledelse av kommunale ledergrupper - Ekstrakurs

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 22. mai

En av de viktigste oppgavene en kommunal leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 OSLO 22. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Lean på 1-2-3

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 22. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Praktisk bruk av Altinn OSLO 23. mai 2018 2018 05 - mai Digitalisering (IKT)

Praktisk bruk av Altinn

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 23. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 23. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 23. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vår 2018 Oslo 23. - 24. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2018

Oslo Oslo 23. mai

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Portefølje, program- og eierstyring Oslo 24. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Portefølje, program- og eierstyring

Oslo Oslo 24. mai

Et kurs for ledere på overordnet nivå som sitter som prosjekteiere (rådmenn, ordførere, kommunalsjefer, etatsledere, politikere o.l.)

Mer informasjon og påmelding
Prosjektledelse og prosjektveiviser Oslo 25. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Prosjektledelse og prosjektveiviser

Oslo Oslo 25. mai

Et kurs for ledere på overordnet nivå som sitter som prosjekteiere (rådmenn, ordførere, kommunalsjefer, etatsledere, politikere o.l.)

Mer informasjon og påmelding
Dybdekurs 10-FAKTOR Oslo 30. mai 2018 2018 05 - mai

Dybdekurs 10-FAKTOR

Oslo Oslo 30. mai

Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse.

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Oslo 31. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Oslo Oslo 31. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 5. juni 2018 2018 06 - juni Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

Oslo Oslo 05. juni

På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Kari Pape: Barnehagelæreren som leder, Narvik Narvik 5. - 6. juni 2018 2018 06 - juni Skole og oppvekst

Kari Pape: Barnehagelæreren som leder, Narvik

Quality Hotel Grand Royal
Kongensgate 64, Narvik
Nordland 05. juni

KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape i Kirkenes. Kurset er godkjent for OU-midler

Mer informasjon og påmelding
Praktisk bruk av Altinn Stavanger 13. juni 2018 2018 06 - juni

Praktisk bruk av Altinn

Stavanger Rogaland 13. juni

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Øvre Eiker 14. juni 2018 2018 06 - juni Strategi og ledelse

Lean på 1-2-3

Øvre Eiker Oslo 14. juni

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Endringsledelse i helse og omsorg Oslo 22. oktober 2018 2018 10 - oktober Helse og omsorg

Endringsledelse i helse og omsorg

Oslo Oslo 22. oktober

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester.

Mer informasjon og påmelding