Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign del 1, vår19 Thon Hotel Slottsparken 18. mars 2019 2019 03 - mars Innovasjon

Innføring i tjenestedesign del 1, vår19

Thon Hotel Slottsparken
,
Oslo 18. mars

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Risiko- og sårbarhetsanalyse Oslo 19. mars 2019 2019 03 - mars Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Risiko- og sårbarhetsanalyse

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 19. mars

Kursets tar for seg planlegging av ROS-analysen som prosess for å sikre mandat for gjennomføringen av analysen.

Mer informasjon og påmelding
Personvern og GDPR for kommuner på 1-2-3 Oslo 21. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Personvern og GDPR for kommuner på 1-2-3

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 21. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk i Harstad - med Live B. Lindseth Harstad 21. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk i Harstad - med Live B. Lindseth

Scandic Harstad
Strandgata 9, Harstad
Troms 21. mars

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth, som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget? OSLO 21. - 22. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget?

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Holbergs gate 30, OSLO
21. mars

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Dette må kommuneledelsen vite om cybersikkerhet, beredskap og ... Oslo 26. mars 2019 2019 03 - mars Digitalisering (IKT)

Dette må kommuneledelsen vite om cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Oslo Oslo 26. mars Mer informasjon og påmelding
Forvaltningsrett for kommunene Oslo 26. - 27. mars 2019 2019 03 - mars Administrasjon

Forvaltningsrett for kommunene

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 26. mars

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
Ledelse av kommunale ledergrupper Oslo 5. april 2019 2019 04 - april Strategi og ledelse

Ledelse av kommunale ledergrupper

Oslo Oslo 05. april

En av de viktigste oppgavene en kommunal leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Mer informasjon og påmelding
Kurs i designsprint Oslo 5. april 2019 2019 04 - april Strategi og ledelse

Kurs i designsprint

Oslo Oslo 05. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk med Live B. Lindseth Oslo 9. april 2019 2019 04 - april Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk med Live B. Lindseth

Oslo Oslo 09. april

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth, som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
DigitaliseringsLEAN Oslo 10. april 2019 2019 04 - april Digitalisering (IKT)

DigitaliseringsLEAN

Oslo Oslo 10. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign del 2, vår19 Oslo 23. april 2019 2019 04 - april Innovasjon

Innføring i tjenestedesign del 2, vår19

Oslo Oslo 23. april

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus Oslo 24. april 2019 2019 04 - april Skole og oppvekst

Helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus

Oslo Oslo 24. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
IT-anskaffelser for kommuner Oslo 25. april 2019 2019 04 - april Administrasjon

IT-anskaffelser for kommuner

Oslo Oslo 25. april

Et kurset som gir deltakerne konkrete råd ved gjennomføringen av en IT-anskaffelse, og en overordnet innføring i det nylig oppdaterte anskaffelsesregelverket

Mer informasjon og påmelding
IPLOS på 123 Oslo 25. april 2019 2019 04 - april Helse og omsorg

IPLOS på 123

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 25. april Mer informasjon og påmelding
Erfaringsseminar mobbing Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda 26. april 2019 2019 04 - april Skole og oppvekst

Erfaringsseminar mobbing

Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda Oslo 26. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan Oslo 30. april 2019 2019 04 - april Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

Oslo Oslo 30. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk med Live B. Lindseth Sortland kommune 14. mai 2019 2019 05 - mai Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk med Live B. Lindseth

Sortland kommune Nordland 14. mai

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth, som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Gevinstrealisering som et styringsverktøy Molde 15. mai 2019 2019 05 - mai

Gevinstrealisering som et styringsverktøy

Scandic Alexandra
Storgaten 1-7, Molde
Møre og Romsdal 15. mai

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjernende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterksel å implemntere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Oslo 21. mai 2019 2019 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Oslo Oslo 21. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis, vår19 Oslo 22. mai 2019 2019 05 - mai Innovasjon

Tjenestedesign i praksis, vår19

Oslo Oslo 22. mai

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving Oslo 28. mai 2019 2019 05 - mai Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving

Oslo Oslo 28. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 6. juni 2019 2019 06 - juni Personal og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 06. juni

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding