Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Flerkulturell kunnskap for vellykket integrering i kommunene Oslo 21. september 2017 2017 09 - september Personal og ledelse

Flerkulturell kunnskap for vellykket integrering i kommunene

Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, Oslo
Oslo 21. september

Dette kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av hva det vil si å være flerkulturelt kompetent og hvordan man som enkeltperson og samfunn bygger kompetansen som gjør at kulturmangfoldet blir mest mulig berikende og minst mulig konfliktskapende.

Mer informasjon og påmelding
Personvern for personvernombud OSLO 21. september 2017 2017 09 - september Personal og ledelse

Personvern for personvernombud

KS Agenda Møtesenter, møterom Lofoten
Haakon VII`s gate 9, OSLO
Oslo 21. september

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk OSLO 26. september 2017 2017 09 - september Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

KS Agenda Møtesenter, møterom Lofoten
Haakon VII`s gate 9, OSLO
Oslo 26. september

På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Behandling av personopplysninger for kommuner og det offentlige OSLO 28. september 2017 2017 09 - september Personal og ledelse

Behandling av personopplysninger for kommuner og det offentlige

KS Agenda Møtesenter, møterom Svalbard
Haakon VII`s gate 9, OSLO
Oslo 28. september

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
SvarUT Oslo 2. oktober 2017 2017 10 - oktober Informasjon og kommunikasjon

SvarUT

Oslo Oslo 02. oktober

Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.

Mer informasjon og påmelding
Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing Sandnes 4. oktober 2017 2017 10 - oktober Digitalisering (IKT)

Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

BådeOg AS
Oalsgata 2, Sandnes
Rogaland 04. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kommunen som byggherre Oslo 10. oktober 2017 2017 10 - oktober Bygg og plan

Kommunen som byggherre

Oslo Oslo 10. oktober

Dette kurset retter seg mot kommunale prosjektledere som håndterer bygg- og anleggsprosjekter der ovennevnte standarder benyttes. I kurset gjennomgår vi de mest sentrale elementene i kontraktene, og hvordan man som byggherre skal forholde seg til entreprenørens leveranser og krav

Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring for ledere i omsorg Oslo 11. oktober 2017 2017 10 - oktober Helse og omsorg

Økonomistyring for ledere i omsorg

Oslo Oslo 11. oktober

Kurset tar utgangspunkt i din rolle som leder og budsjettansvarlig og gir oversikt og refleksjon om flere relevante temaer.

Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser Oslo 17. oktober 2017 2017 10 - oktober Personal og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Oslo Oslo 17. oktober

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
eKommune 2017 GARDERMOEN 17. - 18. oktober 2017 2017 10 - oktober Digitalisering (IKT)

eKommune 2017

Thon Hotel Oslo Airport
Balder Allé 2, GARDERMOEN
Oslo 17. oktober Mer informasjon og påmelding
Rus og avhengighet – hva gjør du som leder? Oslo 17. oktober 2017 2017 10 - oktober Personal og ledelse

Rus og avhengighet – hva gjør du som leder?

Oslo Oslo 17. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Forvaltningsrett for kommunene Kristiansand 18. - 19. oktober 2017 2017 10 - oktober Personal og ledelse

Forvaltningsrett for kommunene

Kristiansand Vest-Agder 18. oktober

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
Hvordan ta grep om de strategiske beslutningene i en kommune? Oslo 19. oktober 2017 2017 10 - oktober Administrasjon

Hvordan ta grep om de strategiske beslutningene i en kommune?

Oslo Oslo 19. oktober

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign Oslo 19. oktober 2017 2017 10 - oktober Strategi og ledelse

Innføring i tjenestedesign

Oslo Oslo 19. oktober

Innføring i tjenestedesign

Mer informasjon og påmelding
Grunnkurs i offentlige anskaffelser Oslo 23. oktober 2017 2017 10 - oktober Administrasjon

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Oslo Oslo 23. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Offentlige anskaffelser – nytt regelverk Oslo 24. oktober 2017 2017 10 - oktober Administrasjon

Offentlige anskaffelser – nytt regelverk

Oslo Oslo 24. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 24. oktober 2017 2017 10 - oktober Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

Oslo Oslo 24. oktober

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Forvaltningsrett for kommunene Tromsø 25. - 26. oktober 2017 2017 10 - oktober Personal og ledelse

Forvaltningsrett for kommunene

Tromsø Troms 25. oktober

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
Merverdiavgift for kommuner Oslo 25. oktober 2017 2017 10 - oktober Økonomi

Merverdiavgift for kommuner

Oslo Oslo 25. oktober

Formålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å vurdere hvorvidt en aktivitet utløser plikt til å beregne merverdiavgift, og når inngående avgift på anskaffelser til virksomheten er fradrags- eller kompensasjonsberettiget.

Mer informasjon og påmelding
Prosjektledelse og prosjektveiviser Oslo 26. oktober 2017 2017 10 - oktober Strategi og ledelse

Prosjektledelse og prosjektveiviser

Oslo Oslo 26. oktober

Et kurs for ledere på overordnet nivå som sitter som prosjekteiere (rådmenn, ordførere, kommunalsjefer, etatsledere, politikere o.l.)

 

Mer informasjon og påmelding
Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing Kristiansand 1. november 2017 2017 11 - november Digitalisering (IKT)

Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

Kristiansand Vest-Agder 01. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Hva er ulovlig diskriminering i arbeidslivet? Oslo 6. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Hva er ulovlig diskriminering i arbeidslivet?

Oslo Oslo 06. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid Oslo 6. - 7. november 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid

Oslo Oslo 06. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset Oslo 7. november 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset

Oslo Oslo 07. november

 

 

Mer informasjon og påmelding
Bevisst seniorstrategi Oslo 9. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Bevisst seniorstrategi

Oslo Oslo 09. november

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk pleie og omsorg Oslo 10. november 2017 2017 11 - november Økonomi

KOSTRA dypdykk pleie og omsorg

Oslo Oslo 10. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Grunnleggende KOSTRA Oslo 17. november 2017 2017 11 - november Økonomi

Grunnleggende KOSTRA

Oslo Oslo 17. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis Oslo 17. november 2017 2017 11 - november Strategi og ledelse

Tjenestedesign i praksis

Oslo Oslo 17. november

Introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign tilpasset kommuner og fylkeskommuner

Mer informasjon og påmelding
Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? Oslo 17. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

Oslo Oslo 17. november

Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse.

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Oslo 20. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Lean på 1-2-3

Oslo Oslo 20. november

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Mer informasjon og påmelding
Kommunale planprosesser som utnytter moderne former for innbyggerdialog Oslo 20. november 2017 2017 11 - november Digitalisering (IKT)

Kommunale planprosesser som utnytter moderne former for innbyggerdialog

Oslo Oslo 20. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 21. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 21. november "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser Oslo 23. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Oslo Oslo 23. november

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017 Oslo 30. - 1. desember 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017

Oslo Oslo 30. november

KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape og Lise Barsøe. Kurset er godkjent for OU-midler

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 1. desember 2017 2017 12 - desember Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Oslo Oslo 01. desember

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i skolen Oslo 4. desember 2017 2017 12 - desember Skole og oppvekst

Organisering for læring i skolen

Oslo Oslo 04. desember

Det forventes at skoleledere utvikler skolen som lærende organisasjon og etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler. Kursets intensjon er å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å skape lærende organisasjoner som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i skolen.

Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i barnehagen Oslo 5. desember 2017 2017 12 - desember Skole og oppvekst

Organisering for læring i barnehagen

Oslo Oslo 05. desember

Kursets intensjon er å hjelpe styrere, fagledere, ped.ledere og virksomhetsledere til å beherske lærende metodikk som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i barnehagen

Mer informasjon og påmelding
Lean i helse og omsorg Oslo 6. desember 2017 2017 12 - desember Helse og omsorg

Lean i helse og omsorg

Oslo Oslo 06. desember Mer informasjon og påmelding
Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape Oslo 15. januar 2018 2018 01 - januar Skole og oppvekst

Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape

Oslo Oslo 15. januar Mer informasjon og påmelding
IA - erfaringskonferanse 2018 GARDERMOEN 15. januar 2018 2018 01 - januar Personal og ledelse

IA - erfaringskonferanse 2018

Radisson Blu Airport Hotel
Hotellvegen 1, GARDERMOEN
Oslo 14. januar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding