Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Årsrapporten mer enn en pliktøvelse Oslo 7. desember 2016 2016 12 - desember Økonomi

Årsrapporten mer enn en pliktøvelse

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 07. desember Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder Mer informasjon og påmelding
Personvern Oslo 8. desember 2016 2016 12 - desember Personal og ledelse

Personvern

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 08. desember Reglene for personvern skjerpes – har du sikret personopplysningene godt nok? Mer informasjon og påmelding
Migrasjonsdagen 2016 Oslo 16. desember 2016 2016 12 - desember Lokaldemokrati

Migrasjonsdagen 2016

Oslo 16. desember Til nettsted for konferansen
SvarUT Oslo 17. januar 2017 2017 01 - januar Personal og ledelse

SvarUT

Oslo Oslo 17. januar Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.
Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, Molde Molde 17. - 18. januar 2017 2017 01 - januar Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, Molde

Quality Hotel Alexandra
Storgaten 1-7 , Molde
Møre og Romsdal 17. januar Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis Oslo 19. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Tjenestedesign i praksis

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 19. januar Introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign tilpasset kommuner og fylkeskommuner Mer informasjon og påmelding
Budsjettkurs for rådmenn og økonomisjefer Oslo 23. - 24. januar 2017 2017 01 - januar

Budsjettkurs for rådmenn og økonomisjefer

Oslo Oslo 23. januar Budsjettkurs for virksomhetsledere - hvordan skape et godt styringsdokument ved Karin Bjune Sveen Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 24. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 24. januar Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre. Mer informasjon og påmelding
Pensjonskontoret Oslo 31. januar 2017 2017 01 - januar Personal og ledelse

Pensjonskontoret

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 31. januar Til nettsted for konferansen
Det store heltidsvalget, vår 2017 Oslo 1. - 2. februar 2017 2017 02 - februar Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2017

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17, Oslo
Oslo 01. februar Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding
Velferdsteknologi gir gevinster i kommunene Oslo 3. februar 2017 2017 02 - februar Digitalisering (IKT)

Velferdsteknologi gir gevinster i kommunene

Oslo Oslo 03. februar Til nettsted for konferansen
Lean på 123 Oslo 10. februar 2017 2017 02 - februar Personal og ledelse

Lean på 123

Oslo Oslo 10. februar Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Mer informasjon og påmelding
Organisering av det indre arbeidsmarkedet, vår 2017 Oslo 14. - 15. februar 2017 2017 02 - februar Politisk ledelse

Organisering av det indre arbeidsmarkedet, vår 2017

KS Agenda Møtesenter, Nordkapp
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 14. februar Et erfaroingsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift. Mer informasjon og påmelding
Grunnleggende KOSTRA Oslo 17. februar 2017 2017 02 - februar Økonomi

Grunnleggende KOSTRA

Oslo Oslo 17. februar Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring og bemanningsplanlegging for ledere i omsorg Oslo 7. - 8. mars 2017 2017 03 - mars Økonomi

Økonomistyring og bemanningsplanlegging for ledere i omsorg

Oslo Oslo 07. mars Kurset tar utgangspunkt i din rolle som leder og budsjettansvarlig og gir oversikt og refleksjon om flere relevante temaer. Mer informasjon og påmelding
Personvern Oslo 21. mars 2017 2017 03 - mars

Personvern

Oslo Oslo 21. mars Reglene for personvern skjerpes – har du sikret personopplysningene godt nok? Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 22. mars 2017 2017 03 - mars Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 22. mars "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse Oslo 28. mars 2017 2017 03 - mars Personal og ledelse

Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse

Oslo Oslo 28. mars I dette kurset får du en gjennomgang av endringer og nyheter i Arbeidsmiljøloven og tariffavtalens bestemmelser. Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 30. mars 2017 2017 03 - mars Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Oslo Oslo 30. mars Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper Mer informasjon og påmelding
HMS for enhetsledere og virksomhetsledere Oslo 4. april 2017 2017 04 - april Personal og ledelse

HMS for enhetsledere og virksomhetsledere

Oslo Oslo 04. april Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 4. april 2017 2017 04 - april Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

Oslo Oslo 04. april Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen. Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk pleie og omsorg Oslo 6. april 2017 2017 04 - april Økonomi

KOSTRA dypdykk pleie og omsorg

Oslo Oslo 06. april Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper Mer informasjon og påmelding
Arbeidsrett for enhetsledere og personalansvarlige Oslo 3. mai 2017 2017 05 - mai Personal og ledelse

Arbeidsrett for enhetsledere og personalansvarlige

Oslo Oslo 03. mai Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 
Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 3. mai 2017 2017 05 - mai Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

Oslo Oslo 03. mai På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen. Mer informasjon og påmelding
Økonomisk omstilling i motvind Oslo 23. mai 2017 2017 05 - mai Økonomi

Økonomisk omstilling i motvind

Oslo Oslo 23. mai Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder Mer informasjon og påmelding