Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Økonomistyring for virksomhetsledere Oslo 29. mai 2017 2017 05 - mai Økonomi

Økonomistyring for virksomhetsledere

Oslo Oslo 29. mai

Hvordan fungerer inntektssystemet for kommunen? Hvorfor har kommunen akkurat så mye penger som de har? Hva kan vi påvirke og hva må vi bare tilpasse oss?

Mer informasjon og påmelding
Flerkulturell kunnskap for vellykket integrering i kommunene Oslo 31. mai 2017 2017 05 - mai Personal og ledelse

Flerkulturell kunnskap for vellykket integrering i kommunene

Oslo Oslo 31. mai

Dette kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av hva det vil si å være flerkulturelt kompetent og hvordan man som enkeltperson og samfunn bygger kompetansen som gjør at kulturmangfoldet blir mest mulig berikende og minst mulig konfliktskapende.

Mer informasjon og påmelding
Lean på 123 Oslo 31. mai 2017 2017 05 - mai Personal og ledelse

Lean på 123

Oslo Oslo 31. mai

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Mer informasjon og påmelding
Arbeidsrett for enhetsledere og personalsansvarlige Oslo 7. juni 2017 2017 06 - juni

Arbeidsrett for enhetsledere og personalsansvarlige

Oslo Oslo 07. juni

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
Mindset-konferansen Klingenberg kino 15. august 2017 2017 08 - august Skole og oppvekst

Mindset-konferansen

Klingenberg kino Oslo 15. august Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, sommer 2017 Oslo 22. - 23. august 2017 2017 08 - august Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, sommer 2017

Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, Oslo
Oslo 22. august

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Grunnleggende KOSTRA Otta 23. august 2017 2017 08 - august Økonomi

Grunnleggende KOSTRA

Otta Sør-Trondelag 23. august

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Økonomiplanlegging for rådmenn og økonomisjefer Oslo 4. september 2017 2017 09 - september Økonomi

Økonomiplanlegging for rådmenn og økonomisjefer

Oslo Oslo 04. september

Budsjettkurs for virksomhetsledere - hvordan skape et godt styringsdokument ved Karin Bjune Sveen

Mer informasjon og påmelding
Innføring i gevinstrealisering Oslo 4. september 2017 2017 09 - september Strategi og ledelse

Innføring i gevinstrealisering

Oslo Oslo 04. september

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjerende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterskel å implementere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Bevisst seniorstrategi Oslo 8. september 2017 2017 09 - september Personal og ledelse

Bevisst seniorstrategi

Oslo Oslo 08. september

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing Oslo 11. september 2017 2017 09 - september Digitalisering (IKT)

Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

Oslo Oslo 11. september

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Oslo 15. september 2017 2017 09 - september

Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Oslo Oslo 15. september

KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap og krisekommunikasjon hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør vite i en krisesituasjon.

Mer informasjon og påmelding
Organisering av det indre arbeidsmarkedet, høst 2017 OSLO 18. - 19. september 2017 2017 09 - september Personal og ledelse

Organisering av det indre arbeidsmarkedet, høst 2017

KS Agenda Møtesenter, Nordkapp
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 18. september

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 20. september 2017 2017 09 - september Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 20. september

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
Gevinstrealisering for viderekomne Oslo 25. september 2017 2017 09 - september Strategi og ledelse

Gevinstrealisering for viderekomne

Oslo Oslo 25. september

Kurs for viderekommende som allerede har erfaring med gevinstrealiseringsarbeid, som vil gi dybekunnskap og oppfrisking til gevinstrealisering.

 

Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 26. september 2017 2017 09 - september Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

Oslo Oslo 26. september På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen. Mer informasjon og påmelding
EU/EØS kompetanseprogram 2017-2018 Ulike steder 23. - 1. mars 2018 2017 10 - oktober EU/EØS

EU/EØS kompetanseprogram 2017-2018

Ulike steder 23. oktober Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 24. oktober 2017 2017 10 - oktober Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

Oslo Oslo 24. oktober Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen. Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk pleie og omsorg Oslo 10. november 2017 2017 11 - november Økonomi

KOSTRA dypdykk pleie og omsorg

Oslo Oslo 10. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Grunnleggende KOSTRA Oslo 17. november 2017 2017 11 - november Økonomi

Grunnleggende KOSTRA

Oslo Oslo 17. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 21. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 21. november "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017 Oslo 30. - 1. desember 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017

Oslo Oslo 30. november

KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape og Lise Barsøe. Kurset er godkjent for OU-midler

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 1. desember 2017 2017 12 - desember Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Oslo Oslo 01. desember

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i skolen Oslo 4. desember 2017 2017 12 - desember Skole og oppvekst

Organisering for læring i skolen

Oslo Oslo 04. desember Det forventes at skoleledere utvikler skolen som lærende organisasjon og etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler. Kursets intensjon er å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å skape lærende organisasjoner som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i skolen. Mer informasjon og påmelding