Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger Oslo 27. oktober 2016 2016 10 - oktober Strategi og ledelse

Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger

Oslo Oslo 27. oktober Dette kurset gir politikere, rådmenn og medarbeidere i eierskapssekretariat en innføring i hva kommunalt eierskap innebærer. Mer informasjon og påmelding
Kommunen som byggherre Oslo 3. november 2016 2016 11 - november Bygg og plan

Kommunen som byggherre

Oslo Oslo 03. november Dette kurset retter seg mot kommunale prosjektledere som håndterer bygg- og anleggsprosjekter der ovennevnte standarder benyttes. I kurset gjennomgår vi de mest sentrale elementene i kontraktene, og hvordan man som byggherre skal forholde seg til entreprenørens leveranser og krav Mer informasjon og påmelding
Flerkulturell kompetanse - et spørsmål om kommunikasjon Oslo 7. november 2016 2016 11 - november

Flerkulturell kompetanse - et spørsmål om kommunikasjon

Oslo Oslo 07. november Dette kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av hva det vil si å være flerkulturelt kompetent og hvordan man som enkeltperson og samfunn bygger kompetansen som gjør at kulturmangfoldet blir mest mulig berikende og minst mulig konfliktskapende Mer informasjon og påmelding
Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse Oslo 9. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse

KS Agenda Møtesenter, møterom Lofoten
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 09. november I dette kurset får du en gjennomgang av endringer og nyheter i Arbeidsmiljøloven og tariffavtalens bestemmelser. Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring for virksomhetsledere Oslo 14. november 2016 2016 11 - november Økonomi

Økonomistyring for virksomhetsledere

KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad
Haakon Vii`s gate 9, Oslo
Oslo 14. november Er du enhets- eller avdelingsleder med økonomisk ansvar? Har du mange spørsmål om dine oppgaver knyttet til økonomi, rapportering og styringsverktøy? Da er dette kurset for deg! Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vinter 2016 Oslo 14. - 15. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vinter 2016

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 28. oktober Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 16. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17, Oslo
Oslo 16. november "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Organisering av det indre arbeidsmarkedet Oslo 17. - 18. november 2016 2016 11 - november Strategi og ledelse

Organisering av det indre arbeidsmarkedet

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17, Oslo
Oslo 17. november Et erfaroingsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift. Mer informasjon og påmelding
Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? Oslo 22. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

Oslo Oslo 22. november Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse. Mer informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign Oslo 23. november 2016 2016 11 - november Strategi og ledelse

Innføring i tjenestedesign

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 23. november Innføring i tjenestedesign Mer informasjon og påmelding
Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2016 Oslo 24. - 25. november 2016 2016 11 - november Skole og oppvekst

Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2016

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 24. november KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape og Lise Barsøe. Kurset er godkjent for OU-midler Mer informasjon og påmelding
Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Oslo 29. november 2016 2016 11 - november Beredskap

Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Oslo Oslo 29. november KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap og krisekommunikasjon hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør vite i en krisesituasjon. Mer informasjon og påmelding
Endringer i inntektssystemet med prognosemodellen Oslo 30. november 2016 2016 11 - november Økonomi

Endringer i inntektssystemet med prognosemodellen

KS Agenda Møtesenter, møterom Lindesnes
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 30. november Regjeringspartiene og Venstre i Stortinget har inngått en avtale om nytt inntektssystem for kommunene Mer informasjon og påmelding
Årsrapporten mer enn en pliktøvelse Oslo 7. desember 2016 2016 12 - desember

Årsrapporten mer enn en pliktøvelse

Oslo Oslo 07. desember Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder Mer informasjon og påmelding
Personvern Oslo 8. desember 2016 2016 12 - desember Personal og ledelse

Personvern

Oslo Oslo 08. desember Reglene for personvern skjerpes – har du sikret personopplysningene godt nok? Mer informasjon og påmelding
Migrasjonsdagen 2016 Oslo 16. desember 2016 2016 12 - desember Lokaldemokrati

Migrasjonsdagen 2016

Oslo 16. desember Til nettsted for konferansen
Styring av hverdagsprosjekter Oslo 10. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Styring av hverdagsprosjekter

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 10. januar Stadig flere kommuner og fylkeskommuner organiserer sitt arbeid i prosjektform, og behovet for kompetanse innen prosjektledelse er klart økende. Dette kurset vil gi konkrete kunnskaper og verktøy for god prosjektstyring i hverdagen. Mer informasjon og påmelding
SvarUT Oslo 17. januar 2017 2017 01 - januar

SvarUT

Oslo Oslo 17. januar Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.
Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, Molde Molde 17. - 18. januar 2017 2017 01 - januar Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, Molde

Molde Møre og Romsdal 28. oktober Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis Oslo 19. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Tjenestedesign i praksis

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 19. januar Introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign tilpasset kommuner og fylkeskommuner Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vår 2017 Oslo 1. - 2. februar 2017 2017 02 - februar Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2017

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17, Oslo
Oslo 28. oktober Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding
Lean på 123 Oslo 10. februar 2017 2017 02 - februar

Lean på 123

Oslo Oslo 10. februar Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Mer informasjon og påmelding
Organisering av det indre arbeidsmarkedet, vår 2017 Oslo 14. - 15. februar 2017 2017 02 - februar Politisk ledelse

Organisering av det indre arbeidsmarkedet, vår 2017

KS Agenda Møtesenter, Nordkapp
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 14. februar Et erfaroingsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift. Mer informasjon og påmelding
SvarUT Oslo 14. mars 2017 2017 03 - mars

SvarUT

Oslo Oslo 14. mars Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.
Mer informasjon og påmelding