Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing Oslo 23. januar 2018 2018 01 - januar Digitalisering (IKT)

Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 23. januar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
IT-anskaffelser for kommuner Oslo 24. januar 2018 2018 01 - januar Økonomi

IT-anskaffelser for kommuner

Oslo Oslo 24. januar

Et kurset som gir deltakerne konkrete råd ved gjennomføringen av en IT-anskaffelse, og en overordnet innføring i det nylig oppdaterte anskaffelsesregelverket

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Notodden 24. januar 2018 2018 01 - januar Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Bok & Blueshuset
Storgata 1, Notodden
Telemark 24. januar

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Innføring i gevinstrealisering Oslo 1. februar 2018 2018 02 - februar Strategi og ledelse

Innføring i gevinstrealisering

Oslo Oslo 01. februar

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjerende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterskel å implementere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Erfaringsseminar i 10-faktor - med Linda Lai Oslo 8. februar 2018 2018 02 - februar Personal og ledelse

Erfaringsseminar i 10-faktor - med Linda Lai

Oslo Oslo 08. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 8. februar 2018 2018 02 - februar Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 08. februar

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Oslo 12. februar 2018 2018 02 - februar Personal og ledelse

Lean på 1-2-3

Oslo Oslo 12. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige sykefraværssamtalen Oslo 13. februar 2018 2018 02 - februar Personal og ledelse

Den viktige sykefraværssamtalen

Oslo Oslo 13. februar

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser Oslo 13. februar 2018 2018 02 - februar Strategi og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Oslo Oslo 13. februar

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
Samskaping – Interessentanalyse, aktørkart og brukerinvolvering Oslo 13. februar 2018 2018 02 - februar Strategi og ledelse

Samskaping – Interessentanalyse, aktørkart og brukerinvolvering

Oslo Oslo 13. februar

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Beredt på krise? Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Oslo 13. februar 2018 2018 02 - februar Beredskap

Beredt på krise? Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Oslo Oslo 13. februar

KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap og krisekommunikasjon hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør vite i en krisesituasjon.

Mer informasjon og påmelding
Prosessledelse, del 1 Oslo 14. - 15. februar 2018 2018 02 - februar Strategi og ledelse

Prosessledelse, del 1

Oslo Oslo 14. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 15. februar 2018 2018 02 - februar Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

Oslo Oslo 15. februar

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth, som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Velferdsteknologi, endringsprosesser og erfaringer fra de nye anbefalingene KS-Agenda Møtesenter 15. februar 2018 2018 02 - februar Helse og omsorg

Velferdsteknologi, endringsprosesser og erfaringer fra de nye anbefalingene

KS-Agenda Møtesenter Oslo 15. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk pleie og omsorg Oslo 16. februar 2018 2018 02 - februar Økonomi

KOSTRA dypdykk pleie og omsorg

Oslo Oslo 16. februar

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper.

Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring og bemanningsplanlegging for ledere i omsorg Oslo 22. - 23. februar 2018 2018 02 - februar Helse og omsorg

Økonomistyring og bemanningsplanlegging for ledere i omsorg

Oslo Oslo 22. februar

Kurset tar utgangspunkt i din rolle som leder og budsjettansvarlig og gir oversikt og refleksjon om flere relevante temaer.

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesing del 1 Oslo 22. februar 2018 2018 02 - februar Strategi og ledelse

Tjenestedesing del 1

Oslo Oslo 22. februar

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Kostrakurs for oppvekstsektoren Otta 22. februar 2018 2018 02 - februar Økonomi

Kostrakurs for oppvekstsektoren

Otta Sør-Trondelag 22. februar

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, vår 2018 Oslo 22. - 23. februar 2018 2018 02 - februar Skole og oppvekst

Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, vår 2018

Oslo Oslo 22. februar

KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape og Lise Barsøe. Kurset er godkjent for OU-midler

Mer informasjon og påmelding
Utvikling og rullering av delegeringsreglementer og reglement for politiske ... Oslo 23. februar 2018 2018 02 - februar Administrasjon

Utvikling og rullering av delegeringsreglementer og reglement for politiske organ

Oslo Oslo 23. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Grunnkurs i offentlige anskaffelser Oslo 27. februar 2018 2018 02 - februar Økonomi

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Oslo Oslo 27. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Offentlige anskaffelser, nytt regelverk - videregående kurs Oslo 28. februar 2018 2018 02 - februar Økonomi

Offentlige anskaffelser, nytt regelverk - videregående kurs

Oslo Oslo 28. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Endringsledelse i helse og omsorg Oslo 2. mars 2018 2018 03 - mars Helse og omsorg

Endringsledelse i helse og omsorg

Oslo Oslo 02. mars

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 2. mars 2018 2018 03 - mars Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Oslo Oslo 02. mars

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Sikkerhet på arbeidsplassen – Hvordan forebygge og roe trusselsituasjoner Oslo 7. mars 2018 2018 03 - mars Personal og ledelse

Sikkerhet på arbeidsplassen – Hvordan forebygge og roe trusselsituasjoner

Oslo Oslo 07. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Alta 9. mars 2018 2018 03 - mars Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Alta Finnmark 09. mars

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Helhetlig årsplanlegging i kommunen Oslo 9. mars 2018 2018 03 - mars Økonomi

Helhetlig årsplanlegging i kommunen

Oslo Oslo 09. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Ledelse av kommunale ledergrupper Oslo 16. mars 2018 2018 03 - mars Strategi og ledelse

Ledelse av kommunale ledergrupper

Oslo Oslo 16. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Utstillere Kommunalpolitisk toppmøte og Rådmannslandsmøte i Oslo 2018 Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo 20. - 21. mars 2018 2018 03 - mars

Utstillere Kommunalpolitisk toppmøte og Rådmannslandsmøte i Oslo 2018

Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo 16. mars Til nettsted for konferansen
Kommunal beredskapsplikt – Risiko- og sårbarhetsanalyse Oslo 20. mars 2018 2018 03 - mars Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Risiko- og sårbarhetsanalyse

Oslo Oslo 20. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Behandling av personopplysninger for kommuner og det offentlige Oslo 20. mars 2018 2018 03 - mars Personal og ledelse

Behandling av personopplysninger for kommuner og det offentlige

Oslo Oslo 20. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Økonomiplanlegging for rådmenn og økonomisjefer Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Økonomi

Økonomiplanlegging for rådmenn og økonomisjefer

Oslo Oslo 22. mars

Budsjettkurs for virksomhetsledere - hvordan skape et godt styringsdokument ved Karin Bjune Sveen

Mer informasjon og påmelding
Personvern for personvernombud Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Personal og ledelse

Personvern for personvernombud

Oslo Oslo 22. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesing del 2 Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Strategi og ledelse

Tjenestedesing del 2

Oslo Oslo 22. mars

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
KS FIKS Meldingformidler Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Informasjon og kommunikasjon

KS FIKS Meldingformidler

Oslo Oslo 22. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Forvaltningsrett for kommunene Oslo 3. - 4. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Forvaltningsrett for kommunene

Oslo Oslo 03. april

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget? Oslo 5. - 6. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget?

Oslo Oslo 05. april

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 10. april 2018 2018 04 - april Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

Oslo Oslo 10. april

På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape Oslo 13. april 2018 2018 04 - april Skole og oppvekst

Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape

Oslo Oslo 13. april Mer informasjon og påmelding
Strategisk kommuneplanlegging med vekt på samspill og medvirkning i ... Oslo 13. april 2018 2018 04 - april Administrasjon

Strategisk kommuneplanlegging med vekt på samspill og medvirkning i digitale kanaler

Oslo Oslo 13. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Prosessledelse, del 2 Oslo 17. april 2018 2018 04 - april Strategi og ledelse

Prosessledelse, del 2

Oslo Oslo 17. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan Oslo 17. april 2018 2018 04 - april Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

Oslo Oslo 17. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesing del 3 Oslo 19. april 2018 2018 04 - april Strategi og ledelse

Tjenestedesing del 3

Oslo Oslo 19. april

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 7. mai 2018 2018 05 - mai Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 07. mai

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving Oslo 15. mai 2018 2018 05 - mai Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving

Oslo Oslo 15. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 23. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 23. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vår 2018 Oslo 23. - 24. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2018

Oslo Oslo 23. mai

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding