Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign del 2, vår19 Oslo, Nationaltheatret konferansesenter 23. april 2019 2019 04 - april Innovasjon

Innføring i tjenestedesign del 2, vår19

Nationaltheatret konferansesenter
,
Oslo 23. april

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus Oslo 24. april 2019 2019 04 - april Skole og oppvekst

Helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus

Oslo Oslo 24. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
IPLOS på 123 Oslo 25. april 2019 2019 04 - april Helse og omsorg

IPLOS på 123

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 25. april Mer informasjon og påmelding
Erfaringskonferanse mobbing Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda 26. april 2019 2019 04 - april Skole og oppvekst

Erfaringskonferanse mobbing

Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda Oslo 26. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan Oslo 30. april 2019 2019 04 - april Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

Oslo Oslo 30. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Gevinstrealisering som et styringsverktøy Molde 15. mai 2019 2019 05 - mai

Gevinstrealisering som et styringsverktøy

Scandic Alexandra
Storgaten 1-7, Molde
Møre og Romsdal 15. mai

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjernende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterksel å implemntere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Oslo 21. mai 2019 2019 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Oslo Oslo 21. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis, vår19 Oslo 22. mai 2019 2019 05 - mai Innovasjon

Tjenestedesign i praksis, vår19

Oslo Oslo 22. mai

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving Oslo 28. mai 2019 2019 05 - mai Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving

Oslo Oslo 28. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Lean og kontinuerlig forbedring i offentlig sektor 1 – Hva er Lean? ... Oslo 28. mai 2019 2019 05 - mai Innovasjon

Lean og kontinuerlig forbedring i offentlig sektor 1 – Hva er Lean? Grunnkurs

Oslo Oslo 28. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kurs i anskaffelsesprosessen for velferdsteknologi Oslo 29. mai 2019 2019 05 - mai Helse og omsorg

Kurs i anskaffelsesprosessen for velferdsteknologi

Oslo Oslo 29. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 6. juni 2019 2019 06 - juni Personal og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 06. juni

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding
Kurs i designsprint, sommer 2019 Oslo 7. juni 2019 2019 06 - juni Innovasjon

Kurs i designsprint, sommer 2019

Oslo Oslo 07. juni

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Ledelse av kommunale ledergrupper; Kautokeino Hetta; Finland 19. juni 2019 2019 06 - juni Strategi og ledelse

Ledelse av kommunale ledergrupper; Kautokeino

Hetta; Finland Lappi 19. juni

En av de viktigste oppgavene en kommunal leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Mer informasjon og påmelding
Ledelse av kommunale ledergrupper Oslo 6. september 2019 2019 09 - september Strategi og ledelse

Ledelse av kommunale ledergrupper

Oslo Oslo 06. september

En av de viktigste oppgavene en kommunal leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Mer informasjon og påmelding
Utstilling eKommune 2019 Oslo 17. - 18. oktober 2019 2019 10 - oktober Digitalisering (IKT)

Utstilling eKommune 2019

Thon Hotel Oslo Airport
,
Oslo 17. oktober

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding